13 okt. 2018

Inför Tacksägelsedagen 2 - Lovsång

1 Krön 29:10-14, 1 Thess 5:16-24, Luk 17:11-19, Ps 65:9-14

- Från kyrkoaretstexter.se -
Lovsång handlar inte bara om sång och musik. Att brista ut i sång inför Guds storhet, är ett av flera uttryckssätt för ett hjärta som mött Jesu kärlek. Hela vårt liv ska vara en lovsång till Gud och ibland kan man använda musik till den lovsången! De trettio minuter då vi lovsjunger med sång och musik under söndagens gudstjänst, är bara en liten del av en hel vecka då vi lovsjunger Gud med hela vårt liv!

David har skrivit många psalmer med musik, men han lovprisar även Gud utan musik. I texten från 1 Krön 29 utbrister David i lovprisning. Bakgrunden är en insamling till bygget av templet. Folket har först och främst gett sig själva och sina hjärtan till Herren, se 1 Krön 29:5. Man har sedan frikostigt gett av sina medel till bygget. Utöver den stora gåva David redan har gett tillkommer nu 168 ton guld, 337 ton silver, 606 ton brons, och 3365 ton järn, se 28:7.

Överväldigad av folkets hängivenhet till Herren och deras generösa gåvor prisade David Herren. David hade förstått nyckeln till lovsången – tacksamhet: ”Från dig kommer allt. Det vi gett dig har vi ju fått ur din hand!” (se, vers 14)


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: