29 okt. 2018

Jacob Rudenstrand: Finns det ingen historia bortom identitetspolitiken?

- Ledare i Svenska Dagbladet -
"Segraren skriver historien" brukar det heta. För den vars kall det tycks vara att påpeka vad som är rätt sida av historien är det givetvis en välkommen uppgift. I den identitetspolitiskt dominerande kulturvärlden är arbetet i full gång. Inte minst på landets museer.

"100% kamp – Sveriges historia", nu på Historiska museet i Stockholm, är det senaste exemplet med ambitionen att få besökaren att tänka "rätt". För säkerhets skull finns även en lärarhandledning för grundskolan och gymnasiet. Inom kort turnerar utställningen vidare runt om i landet....

Oro för sjunkande huspriser på grund av ett flyktingboende i grannskapet hamnar i samma kategori som hatbrottsincidenter. Nutida "vardagsorättvisor" där en sängförsäljare råkar tro att ett lesbiskt par bara är två väninnor, ska illustrera ett förtryckande mönster från då homosexuella dömdes till straffarbete. Pastorn Åke Greens välkända predikan från 2003 om homosexualitet nämns också. Men inget om dess roll i en principiellt viktig yttrandefrihetskamp – som delades av såväl internationella religiösa som sekulära organisationer.

Samtidigt som det pågår en debatt kring veckogränserna för abort har 100% kamp i förväg avgjort vad som är rätt sida av historien i den medicinsk-etiska frågan. Fri abort beskrivs som en rättighet under hot – trots att den redan begränsas efter den 22:a veckan. Att det för de flesta abortkritiker handlar om en rättighetskamp för både kvinnan och barnet osynliggörs. Inga nyanseringar ryms. Till och med Ebba Busch Thors (KD) önskan om en nollvision placeras jämte en attack mot en abortklinik i USA.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: