5 okt. 2018

Inför söndagens texter 1 - Trons kraft

- Från Kyrkoårets texter -
1 Mos 6:13-22, Heb 11:1-7, Mark 12:41-44, Ps 73:23-26

Ordet tro i grundtextens språk är ett rikt ord som också betyder trofasthet, tillit och förtröstan. Ibland har vårt svenska ord tro förringats till att betyda att man lite vagt hoppas och tror på något, men kan inte säkert veta. En sådan ”jag-hoppas-kanske-tro” ger upp så fort den stöter på minsta lilla problem. Biblisk tro är däremot en fast övertygelse och tillit över det som ännu inte är synligt för våra fysiska ögon (Heb 11:1). I en sådan tro finns det inga hinder. I en sådan tro, tillit och förtröstan på Jesus finns det kraft!


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: