2 okt. 2018

Så här använder vi personuppgifter

Enligt EU:s nya lag (GPDR) är vi skyldiga att informera om hur vi lagrar personuppgifter.
- UTMANINGEN - en andakt för varje dag. Där lagrar vi endast e-postadresser för dem som uttryckligen bett om att få vara med i UTMANINGEN. Då någon anmäler att den inte vill vara med längre raderar vi e-postadressen från listan. Utsändningslistan finns i ett word-dokument och delas inte med någon annan.
- FAKTURERINGSPROGRAMMET. I faktureringsprogrammet skriver vi in namn och adress till den som beställt något från oss. Uppgifterna i faktureringsprogrammet delas inte med någon annan och raderas för den som önskar det.

Inga kommentarer: