1 juli 2024

ÄNDA TILL ER ÅLDERDOM SKALL JAG BÄRA ER - 46

 

Bibelläsning: Jesaja 46
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+46&version=SFB15


"Jag Är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut, och jag kommer att lyfta, bära och rädda er." (Jes 46:3 FB)

Det är goda framtidsutsikter för den som har lagt sitt liv i Guds händer. Gud ber oss att se oss tillbaka på hur han hittills har burit och räddat oss: "Kom ihåg det som hänt i det förflutna" (vers 9). Gud lovar att han även i fortsättningen ska stödja, bära och rädda oss.


Om du tycker att dina framtidsutsikter ser ut att vara mörka, tag till dig löftet från Herren om att han även i fortsättningen kommer att ta ansvar för allt som vi vågar lägga i hans händer.
_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Min framtid är i Herrens händer
_______________________________

Innehåll:
Babels gudar faller
Guds löften om framtiden 

Kommentar:
Profetia om slutet av fångenskapen i Babylon.

Var inte rädda för Babels gudar, för de kommer att falla (vers 1-2), men sätt er tillit till Herren, han som tidigare har fört er ut i frihet, han ska göra det igen (vers 3-4). Herren varnar sitt folk för att göra sig avgudar (vers 5-7). Uppmaning att fatta mod och hålla ut. Herren ska verkställa sitt beslut genom "örnen från öster" (vers 8-12). Frälsningens dag är nära! (vers 13).

Till eftertanke:
Genom hela Gamla Testamentet varnas Guds folk att göra sig avgudar.
- Vilka är våra avgudar idag? Gör en lista på tio "avgudar" som vi har lätt att drabbas av i vår tid.

Inga kommentarer: