1 juli 2024

Vittnesbördet: Karin Jansson: – Jag vågade inte tro att Gud kunde bära mig


Från tidningen Inblick. Text Eva Marklund. Foto: Privat.

Karin mötte Jesus som barn, men livet har genomgått tuffa processer. Hon var den duktiga som fyllde andras behov. En dag kunde hon bara sitta i en fåtölj helt tömd på kraft. Men Gud var trofast och helade henne. Idag är utrymmet utökat och nya områden i livet har öppnat sig.

Läs mer här: 
https://inblick.se/livsberattelser/fralsning/karin-jansson:-%E2%80%93-jag-vagade-inte-tro-att-gud-kunde-bara-mig

Inga kommentarer: