6 juli 2024

Inför söndagen: Tema: EFTERFÖLJELSE

 

FRÅN GAMLA TESTAMENTET
3 Mos 19:1-2, 13-18

1 Herren talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barns hela församling: Ni ska vara heliga, för jag, Herren er Gud, är helig

13 Du ska inte förtrycka din nästa eller plundra honom. Du ska inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen.
14 Du ska inte uttala förbannelser över en döv eller lägga något framför en blind som han kan snava över. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren.
15 Du ska inte göra orätt när du dömer. Du ska inte hålla med någon för att han är fattig och du ska inte vara partisk för den som har makt. Du ska döma din nästa med rättvisa.
16 Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren.
17 Du ska inte hata din broder i ditt hjärta, men du ska tillrättavisa din nästa så att du inte bär på synd för hans skull.
18 Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.

FRÅN BREVLITTERATUREN
1 Pet 1:13-16
13 Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. 14 Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. 16 Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.


FRÅN EVANGELIERNA
Matt 5:20-26

20 För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.
21 Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, och Den som mördar är skyldig inför domstolen22 Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot’ till sin broder är skyldig inför Rådet, och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.
23 Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, 24 så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva.
25 Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren, och domaren till vakten och du sätts i fängelse. 26 Jag säger dig sanningen: Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret.


FRÅN PSALTAREN
Ps 15
1 En psalm av David.

 • Herre, vem får vara i ditt tält?
 • Vem får bo på ditt heliga berg?
 • 2 Den som lever rent
 • och handlar rätt
 • och talar sanning av hjärtat –
 • 3 den som inte förtalar
 • med sin tunga,
 • som inte gör sin nästa illa
 • och inte drar skam över
 • sin granne,
 • 4 den som föraktar den förkastlige
 • men ärar dem som
 • vördar Herren,
 • som inte bryter sin ed
 • även om det smärtar,
 • 5 som inte ockrar med sina pengar
 • eller tar mutor mot den oskyldige.
 • Den som handlar så
 • ska aldrig någonsin vackla.


 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: