5 juli 2024

HÖRA PÅ LÄRJUNGASÄTT - Jes 50

 

Bibelläsning: Jesaja 50
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+50&version=SFB15

"Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt." (Jes 50:4 FB)

Vi möts av oerhört många budskap varje dag. Alla budskap är inte goda. Några är till och med destruktiva.

Men Jesus säger att de som tillhör honom har lärt sig att känna igen herdens röst (Joh 10:4). Bland de många rösterna som möter dem var dag, har de lärt sig känna igen Herrens röst.

Herdens röst skapar trygghet och förtröstan: "Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud" (vers 10).

Men att höra på lärjungasätt innebär inte bara att vi hör vad Herren säger. Det innebär också att vi lyder det Herren säger till oss. Om Herren säger till oss att vittna eller att ringa en person, så gör lärjungen det. Den som inte hör på lärjungasätt finner alltid ursäkter för att inte göra det Herren säger.

      Att höra på lärjungasätt = Lyssna + Lyda
_______________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad säger Herren till mig idag? 
_______________________________

Innehåll:
Israels synd och Herrens tjänares lydnad

Vers 1-3
Israels synd, och vår synd.
Herren frågar Israel och oss. "Varför var ingen där när jag kom? Varför svarade ingen då jag ropade?" (vers 2). Herren sörjer över att hans eget folk lever som om Han inte fanns.

Vers 5-11
Tjänarens lydnad.
"Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom...Han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som lärjunge...Herren har öppnat mitt öra" (vers 4-5). Tjänaren har en fullständig tillit till att Gud ska hjälpa honom (vers 7,9). En tillit som håller till och med i mörkret då man inte ser någon ljusning (vers 10).

Profetian i detta kapitel har tre uppfyllelsenivåer:
1/ Jesaja som profeterar om fångenskapen i Babylon. Profetian gick i uppfyllelse omkring hundra år efter Jesajas död. Jesaja är den som lyssnar och talar Guds ord (vers 4-5).
2/ Jesus som är den lidande tjänaren (vers 6) och som lyssnar och talar ord från Gud.
3/ Vi som läser Jesajas bok idag. Vi är kallade att lyssna på Jesus för alla hans får kan höra hans röst (Joh 10:4). Vi är kallade att tala hans ord och att leva våra liv i full tillit till Honom som har kallat oss.

Till eftertanke:
Vi är kallade att lyssna och tala ord från Gud. Vad tycker du är svårast:
Att bli stilla inför Gud så att du kan lyssna, eller att våga bära fram Guds budskap till andra? Vad kan du göra för att förbättra lyssnandet och lydnaden till det du hör?

Inga kommentarer: