1 juli 2024

DAGENS ANDAKT, den 1 juli

 

”De har vänt ryggen mot mig, inte ansiktet, och fastän jag gång på gång undervisat dem har de inte lyssnat och tagit varning” (Jer. 32:33)

I Jeremia bok, kan man gång på gång höra hur Gud genom Jeremia klagar på att folket vänder ryggen mot Gud istället för att vända sig till Gud i sina svårigheter. Jag kan se folket framför mig – och visst kan jag känna igen mig i deras situation. De vill klara av sina liv själva. De hittar på sina egna lösningar och de söker efter utvägar på sitt eget sätt. Och i sökandet efter hur de ska hantera sin vardag mitt i en fientlig omgivning, blir deras ryggar allt mer böjda. De söker efter ”jordiska” lösningar. De glömmer att den enda lösning som verkligen kan var dem till hjälp finns hos den levande Guden, Jehova. Han längtar efter att se deras ansikten vända mot honom i förväntan att han ska hjälpa dem, men får bara se deras böjda ryggar.

BÖN

Herre inpränta idag de båda bilderna i mig: bilden av den böjda ryggen och bilden av det uppåtvända förväntansfulla ansiktet och hjälp mig att leva efter det uppåtvända ansiktets princip.

Inga kommentarer: