4 juli 2024

DIN PERSONLIGA KALLELSE – Jes 49

 

Bibelläsning: Jesaja 49
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+49&version=SFB15

"Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte"  (Jes 49:1 FB)

Jesaja talar flera gånger om hur Gud sett oss och format oss redan i mors sköte vers (1+5; Jes 44:2).

Under vår livstid finns vi upptecknade på Herrens händer (vers 16) och till och med på vår ålderdom ska Herren bära oss (Jes 46:4). Just nu förbereder han en plats för oss i evigheten (Joh 14:2). Från innan vi finns till på jorden till efter vi funnits till på jorden ska Guds omsorg omsluta oss.

Jesaja fick en alldeles speciell personlig kallelse:
-kallad att ha en mun lik ett skarpt svärd (v.2)
-kallad att vara en vass pil i Guds koger (v.2)
-kallad att förhärliga Gud (v.3)
-kallad att utskifta de förödda arvslotterna (v.8)
-kallad att säga till de fångna "drag ut" och till dem som sitter i mörker "kom fram" (v.9)
-kallad att föra folket till vattenkällorna (v.10)

Det här var Jesajas kallelse, hur ser din kallelse ut? 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur ser min kallelse ut?
_______________________________

Innehåll:
Herrens tjänare (vers 1-13)
Herren har inte glömt Sion (vers 14-26)

Kommentar:
De föregående kapitlen har fokuserat på befrielsen från Babylon. Men även om detta var en fantastisk händelse då 40.000 judar fick uppleva befrielsen och vända tillbaka till Jerusalem, så är denna händelse också en förebild på Jesu verk på korset som leder fram till att många miljoner människor har fått uppleva frälsningen, befrielsen och pånyttfödelsen in i ett nytt liv.

Och även om profetian är till Jesaja, så uppfylls den i sin helhet först av Messias, Jesus: "Jag ska sätta dig till ett ljus över hednafolken för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns" (vers 6). Den versen citeras av Paulus i Apg 13:47 som en profetia om hedningarnas frälsning.

Den kommande Messias ska bli ett förbund med folken och "säga till de fångna: Kom ut, och till dem som sitter i mörkret: Visa er!" (vers 8-9). Med liknande ord presenterar sig Jesus i Nasarets synagoga: "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet" (Luk 4:18).

Till eftertanke:
Jesajas profetia om befrielsen från fångenskapen i Babylon pekar fram mot Jesu befrielse från andligt mörker till nytt liv i Kristus. Jesus säger att nu är det vår tur att låta profetian gå i uppfyllelse: "Som Fadern har sänt mig sänder jag er" (Joh 20:21). På vilket sätt kan jag vara en del i uppfyllelsen av Jesu ord.

Inga kommentarer: