11 juli 2024

ATT GÅ SIN EGEN VÄG – Jes 56

 

Bibelläsning: Jesaja 56
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+56&version=SFB15

"De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel"  (Jes 56:11 FB)

Detta uttalas om Israels herdar som skulle leda folket, men bara tänkte på sig själva. De kan inte säga ifrån och älskar att sova (vers 10).

Bilden som ges av herdarna, som skulle leda folket, är radikalt annorlunda än den bild som framträder i Jesus:
- Han gick inte sin egen väg. Allt han gjorde gjordes i lydnad till Fadern.
- Han sökte inte sin egen fördel. Han sökte ständigt alla andras fördel och var villig att dö på korset för att du och jag skulle få fördelarna.

I stället för att söka sin egen fördel, sökte han andras fördel:
- den som var sjuk
- den som hade misslyckats med sitt liv
- den som var utstött

Han sökte min fördel. Hela hans liv på jorden levdes för att jag skulle få fördel av det:
- han ger mig förlåtelse, frälsning och frid
- han ger mitt liv mening och innehåll
- han ger mig evigt liv
- han ger sig själv för mig

Var finns fokus i mitt liv?
Är mitt mål att få så många fördelar för mig själv som möjligt, eller ser jag vad som är bäst för andra och för Guds rike? 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesus kom till jorden för att jag
skulle få fördel av det. Tar jag i
tacksamhet emot det som Herren
ger mig?

_______________________________

Innehåll:
Guds frälsning gäller alla (vers 1-8)
Blinda ledare (vers 9-12)

Kommentar:
Att ta vara på sabbaten var grundläggande för Guds folk (vers 2 och 6). Det var en påminnelse och att Gud skapade världen och vilade på sjunde dagen. Det är viktigt att ha inbyggda rutiner för vårt återvändande till Herren, annars finns det en risk att vi försummar vår kontakt med Gud.
- På dagen är det viktigt att ha fasta tider att "återvända" till Gud, som Morgonbön och Aftonbön.
- I veckan har vi en speciell dag för att "återvända" till Gud
- I året har vi speciella högtider för att "återvända" och minnas Guds handlande: Påsken för att minnas befrielsen från slaveriet i Egypten och Jesu död på korset som gör att vi kan bli frälsta och få förlåtelse för våra synder,
Pingsten för att fira den första pingstdagen i Jerusalem och att det är möjligt att få uppleva den Helige Andes kraft i våra liv också idag.
Julen för att tacksamhet minnas Jesu födelse och att Ordet blev kött och levde mitt ibland oss.

Frälsningen gäller alla människor. Inte bara det judiska folket, det gäller "Främlingen som sluter sig till Herren" (vers 2 och 6).

Jesus citerar från vers 7 då han rensar Templet (Mark 11:17).

I kapitlet finns också varnande ord om de dåliga ledarna. I stället för att ha omsorg om folket har de omsorg om sig själva (vers 9-12) och använder ledarskapet för att skaffa sig egna fördelar.

Till eftertanke:
Hur fungerar mitt "återvändande" till Herren.
- Mina dagliga stunder med Herren? Hur skulle jag vilja att det ser ut?
- Hur disponerar jag "Herrens dag" i veckan?

Inga kommentarer: