10 juli 2024

ORDET GER LIV – Jes 55

 

Bibelläsning: Jesaja 55
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+55&version=SFB15

"Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det."  (Jes 55:10-11 FB)

Regnet är förutsättningen för liv. På samma sätt är det med Guds ord. Gud har sänt sitt ord till oss för att ge oss liv. Ordet är mäktigt och det har verkligen makt att utföra det som Herren har sänt det till att utföra.

Ordet har makt att förmedla förlåtelse.
Ordet har makt att förmedla frälsning.
Ordet har makt att förmedla liv.
Ordet har makt att förmedla hopp, och mycket mer...

Låt oss öppna oss själva och ta emot ordet som är utsänt till oss och som har makt att förvandla våra liv. Men låt oss inte glömma bort att tala Guds ord in i andra människor vi möter. Du kan vara den enda kanal Herren har tillgänglig för att nå en speciell person. För ordet som utgår ur din mun har makt... 
_______________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Guds ord har makt att förändra liv.
_______________________________

Innehåll kapitel:
Inbjudan till den som törstar

Kommentar:
Kapitel 53 handlade mycket om Kristus, i kapitel 54 var det Guds församling som var i fokus, detta kapitel (kap 55) handlar om förbundet som Gud i sin nåd ingår med den troende.

Kapitlet börjar med en inbjudan till den som törstar (vers 1). Jesus upprepar denna inbjudan då han talar om den kommande pingstdagen "Om någon är törstig, kom till mig och drick..." (Joh 7:37-39). Inbjudan återkommer i Bibelns allra sista kapitel "Kom! och den törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten" (Upp 22:17).

Det poängteras både i Jesaja och i Uppenbarelseboken att livets vatten inte kostar något för oss. Frälsningen är gratis. Betalningen gjordes av Herren för att vi skulle få frid (Jes 53:5).

Vi uppmanas att söka Herren medan han låter sig finnas (vers 6). Många ogudaktiga kommer att vända om till Herren (vers 7). Guds tankar och Guds ord är så mycket högre än våra tankar och våra ord, och ordet från Gud går ut som regnet som vattnar jorden, och ordet kommer att bära frukt (vers 8-13).

Till eftertanke:
Där Guds ord går ut kan allt förvandlas "i stället för törnsnår ska cypresser växa fram, i stället för nässlor ska myrten växa upp" (vers 13).
Jesus använder också bilden av Guds Ord som såkorn som sås i olika jordmån (Mark 4:1-20).
- Vilka jordmåner beskrivs i Jesu liknelse?
- Hur upplever du jordmånen i samhället idag?
- Vilket slags jordmån är du?

Inga kommentarer: