3 juli 2024

OM DU BARA HADE LYSSNAT – Jes 48

 

Bibelläsning: Jesaja 48
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+48&version=SFB15

"O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor."  (Jes 48:18 FB)

Som förälder är det svårt att se sina barn göra livsval som skadar dem. Då barnen lider, lider föräldrarna. Föräldrarna säger, eller i varje fall tänker, "om du bara hade lyssnat på mig!"

Herren lider då han ser oss leva våra liv på ett sätt som strider mot hans vilja. Han har gett oss vägledning i sitt ord och den Helige Ande vägleder oss. Herren vill att vi ska leva våra liv i fullkomlig frid och kapitlet avslutas med versen "Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren" (vers 22).

Vi uppmanas att lyssna på vad Herren säger och följa hans vägledning. då vi gör det gäller löftena:
"Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra" (vers 17)
"Jag, jag har talat detta, jag har också kallat honom. Jag har fört honom fram, och hans väg skall vara framgångsrik." (vers 15)

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill lyssna till vad Herren säger
till mig idag.

_______________________________

Innehåll:
Israels befrielse trots upproriskhet

Kommentar:
Gud går tillrätta med sitt folk för att de vill bekänna sig till Gud, "men inte i sanning och rättfärdighet" (vers 1-2). Det liknar väldigt mycket det som sägs om de kristna i den sista tiden "De har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft" (2 Tim 3:5).

Då det går väl för folket ger de äran åt sina avgudar i stället för till Gud (vers 4-5). Äran för att folket kommer att bli fria från fångenskapen i Babylon beror inte alls på dem själva. Gud visste att se skulle vara fyllda av trolöshet mot Gud och synd (vers 8). Orsaken till den kommande befrielsen är Gud själv och han ger inte sin ära till någon (vers 9-11).

Herren uppmuntrar sitt folk att sätta sin lit till Gud och hans löften om den kommande befrielsen (vers 12-15). Fångenskapen i Babylon berodde helt och hållet på folkets synd, så den befrielse som ska komma beror helt och hållet på Guds nåd (vers 16-19). Kapitlet avslutas med en uppmaning att dra ut från Babel i glädje för Herrens befrielse (vers 20-21), men det löftet gäller inte för de ogudaktiga (vers 22).

Guds uppmaning "dra ut från Babel" kan tolkas andligt som en uppmaning till Guds folk att ta avstånd från synden. Detta budskap ska förkunnas över hela världen (vers 20).

Till eftertanke:
Beskrivning om folkets andliga status under fångenskapen i Babylon och de kristna i den sista tiden kan betecknas som att de "har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft".
- Hur väl tycker den beskrivningen stämmer med dagens kristna på en skala 1-10?

Inga kommentarer: