7 juli 2024

LÖS BANDEN FRÅN DIN HALS – Jes 52

 

Bibelläsning: Jes 52
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+52&version=SFB15

"Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion."  (Jes 52:2 FB)

Vad är det som hindrar dig? Vad är det som håller dig tillbaka?

Här uppmanas vi att inta vår plats och att lösa banden från vår hals.

Det finns en plats som är din i Guds plan och du får lösa banden som hindrar dig från att inta din plats.

Gud vill att du ska vara en glädjebudbärare (vers 7) och ditt uppdrag är att:
-förkunna frid
-bära fram goda nyheter
-förkunna frälsning
-och tala om att Jesus är konungen!

"Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" (vers 7)

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad är det som hindrar mig? Vad
är det som håller mig tillbaka?
_______________________________

Innehåll:
Glädjebudet om Sions återlösning

Kommentar:
Vers 1-6
Uppmuntran till folket om den kommande befrielsen från fångenskapen i Babylon.
Vi kan också läsa de verserna som en profetia om den kommande frälsningen i Jesus där vi blir befriade från fångenskapen i synden. Det svenska ordet frälsning kommer från det gamla uttrycket "frihalsad". Då en brottsling blivit dömd för ett brott kunde han få en järnring omkring sin hals. Järnringen var sedan fäst vid en påle på torget så att alla kunde gå förbi och se och håna brottslingen. Då straffet var sonat kom smeden och tog av järnringen och fången blev frihalsad=frälst. Lägg märke till uttrycket i vers 3 "Lös banden från din hals".

Vers 7-10
Beskriver den stora glädje som bryter ut då de goda nyheterna om befrielse når folket. Uttrycket "de goda nyheterna" (vers 7) översätts i en del bibelöversättningar med "evangelium". Vers 7 citeras också av Paulus i Rom10:5 där Paulus undervisar om frälsningen. Vers 10 pekar fram mot Jesu död och pingstdagen då budskapet om frälsningen genom Jesus började spridas över hela jorden.

Vers 11-12
Fortsatt uppmaning att dra bort från Babylon och ta med sig de heliga föremål som rövades bort då Jerusalem blev erövrat. Som då Herren gick före folket efter befrielsen från Egypten, ska han också gå före folket efter befrielsen från Babel (vers 12).

Vers 13-15
Introduktion till den stora Messiasprofetian som fortsätter in i nästa kapitel. Vers 12 citeras av Paulus i Rom 15:21.

Till eftertanke:
I vers 2 uppmanas vi att inta vår plats och befria oss från banden som håller oss tillbaka.
- Vad är min plats i Kristi kropp? Alla delar har en plats och funktion (1 Kor 12:14-22).
- Vad är det för band som hindrar mig att inta min plats?

Inga kommentarer: