6 juli 2024

PLANTERA HIMLEN – Jes 51

 

Bibelläsning: Jesaja 51
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+51&version=SFB15

"Jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera himlen och grunda jorden och för att säga till Sion: Du är mitt folk."  (Jes 51:16 FB)

I detta kapitel talar Jesaja både om nutid och framtid. En dag ska himlen försvinna och jorden nötas ut, men Guds frälsning ska bestå för evigt (vers 9). Vilket uttryck: jorden ska nötas ut. Är det det vi ser håller på att hända nu?

Men det talas också om kommande väckelsetider då Herrens friköpta ska komma med jubel och glädje (vers 11).

Så finns det ett ord till dig som läser Bibeln och tar emot Guds ord. Han lägger ord i din mun som du ska föra vidare. Du står under hans hands skugga och din uppgift är att plantera himlen (vers 16).

Vilket uttryck!! Att plantera himlen! Att plantera himlen i en värld som mer och mer ser ut att ha tappat det himmelska perspektivet. Det är vår uppgift idag! 
_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Idag vill jag plantera himlen i någon
jag möter.

_______________________________

Innehåll:
- Profetia om att jorden en dag skall försvinna, men att Guds frälsning varar för evigt.
- Profetia om väckelsetider där Herrens friköpta vänder tillbaka med jubel.

Kommentar:
Även profetiorna i detta kapitel har flera uppfyllelsenivåer:
1/ Israels återvändande från fångenskapen i Babylon.
2/ Jesu liv
3/ Den sista tiden

Profetian riktar sig till dem som är uthuggna ur klippan (vers 1). Detta uttryck återkommer i 1 Kor 10:4 där det talas om Israels barns ökenvandring "alla drack de ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus". Jesus talar också om det livgivande vattnet som han förmedlar: "Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom som flödar fram till evigt liv" (Joh 4:14).

Guds folk i alla tider får uppmaningen att höra på Herren (vers 1+4) och att vakna (vers 9 + 17). I Nya testamentet får vi upprepade uppmaningar att vaka och vara vakna inför Jesu återkomst.

Vers 6-8 talar speciellt in i den sista tiden. Det börjar med orden "Lyft upp er blick till himlen". Jesus använder samma ord då han talar om sin återkomst i den sista tiden: "När det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig" (Luk 21:28). Det står också att himlen ska försvinna och jorden nötas ut (vers 6). Den profetian får sin uppfyllelse i Bibelns sista bok: "Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer" (Upp 21:1)

Men det skulle komma en befrielsens dag mycket tidigare. Folket uppmanas att sätta sin lit till Herren. Herren hjälpte sitt folk vid uttåget ur Egypten, han "torkade ut havet" och gjorde en väg "där de återlösta kunde gå fram" (vers 10). På samma sätt ska det vara efter fångenskapen i Babylon: Då ska Herrens friköpta vända hem och komma till Sion med jubel (vers 11). På samma sätt kommer det att bli i den sista tiden då Herrens friköpta får komma hem till Gud.

Till eftertanke:
Det talas här.om att Herrens befriade ska vända hem till Sion. Förr talade vi mycket om att himlen var att komma hem. Det var också vanligt att man sjung sånger om himlen. De kallades "Hemlandssånger". Har vi tappat det perspektivet eller har det bara blivit mindre viktigt för oss? Vad tänker du om det?

Inga kommentarer: