11 juli 2024

DAGENS ANDAKT, den 11 juli

 


”När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be”. (Mark 6:46)

Det finns de som säger att de inte behöver bestämda tider för bön, för de ber hela tiden. Det låter ju bra, men när vi läser om Jesus förstår vi, att även om Jesus ständigt var i kontakt med sin Fader, var han ändå angelägen att avskilja särskilda tider för fokuserad bön.

Stanley Jones, den kristne författaren, som var missionär i Indien under många år, visste detta. Han sa: ”Om du skall kunna finna Gud alltid, så måste du finna honom någon tid, och om du skall finna honom överallt, så måste du finna honom någonstans”.  Martin Luther var också klar över denna sanning. Han sa: ”Den som ej beder på bestämda tider, beder ej heller på obestämda”.

Någon har liknat bönelivet vid en bro, där brospannet är den ständiga bönen. Men brospannet kan inte hänga i luften, det måste ha några pelare som håller upp det. Dessa pelare representerar de fasta bönestunderna. 

BÖN

Herre, idag vill jag komma till dig i bön med regelbundna mellanrum, så att jag genom dessa bönepelare kan upprätthålla det ständiga bönelivet, och komma ihåg att jag alltid får vända mig till dig.

Inga kommentarer: