2 juli 2024

JAG OCH INGEN ANNAN – Jes 47

 

Bibelläsning: Jesaja 47
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+47&version=SFB15

"Du förtröstade på din ondska och tänkte: "Ingen ser mig." Det var din vishet och din kunskap som förledde dig, och du sade i ditt hjärta: "Jag och ingen annan."  (Jes 47:10 FB)

Jesaja går till rätta med den som lever självcentrerad i sin egen egoism: "Jag och ingen annan". Han går tillrätta med den som ständigt gör det som är ont och som säger att det är "ingen som ser mig".(vers 10)

Men det är någon som ser dig! Och vi är ansvariga för våra handlingar, ord och tankar. Det finns någon som ser dig, Herren, och Han vill få dig att lyssna då Han talar. Vi är ständigt utsatta för ett informationsflöde i ljud och bilder. Men Herren kallar oss in i tystnad och mörker (vers 5). Vi kan stänga av informationsflödet i våra liv och bli stilla och lyssna på Honom.

Då vi förstår hur fel vi har gått har vi en återlösare, som förlåter oss våra synder och löser oss ut i frihet igen (vers 4). 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Låt Ditt namn bli helgat (inte mitt),
låt ditt rike komma (inte mitt),
låt din vilja ske (inte min).

_______________________________

Innehåll:
Det stolta Babel faller

Kommentar:
Kapitlet handlar om det stolta Babylons fall på 500-talet f.Kr. Men det är också en förebild på det stora Babylons fall i tidens slut. I Uppenbarelseboken är Babylon den nytestamentliga församlingens fiende som plötsligt faller ihop (Upp 18).

Vers 1-5
Babylon kommer att krossas som man malde mjöl i en kvarn (vers 2). Babylon kommer att falla från höjden av välstånd till avgrundens djup.

Vers 6-15
Uppräkning av alla de synder som fick Gud att låta Babylon bli krossat:
- De visade ingen barmhärtighet och la en stor börda på de äldre (vers 6).
- Babylons stolthet, lyx och självcentrering (vers 7-10).
- Babylons avgudadyrkan, trollkonster och astrologi (11-15)

Till eftertanke:
I vilken utsträckning känner du igen dagens samhälle i beskrivningen av Babylon?

Inga kommentarer: