8 juli 2024

"FÖR DIG UTGIVEN" – Jes 53

 

Bibelläsning: Jesaja 53
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+53&version=SFB15

"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade."  (Jes 53:5)

I Jesaja 53 möter vi den mäktiga profetian om Jesus. Den berättar om hur vi alla vill gå vår egen väg och hur Herren lägger all vår skuld på honom (vers 6).

Profetian beskriver hur Jesus blir misshandlad och förs bort som ett offerlamm på väg till att slaktas (vers 7). Den beskriver hur han tog straffet på sig och blev slagen och genomborrad för våra missgärningars skull (vers 4).

Genom sin död tar han på sig våra sjukdomar och våra smärtor (vers 4).
Resultatet av hans offer är att vi skulle få frid och bli helade som människor (vers 5). 
_______________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
För mig utgiven
_______________________________

Innehåll:
Herrens tjänares lidande och härlighet

Kommentar:
Kapitlet består av en profetia om den kommande Messias, Jesus. Någon har föreslagit att detta kapitel skulle heta "Evangeliet enligt Jesaja" i stället för "Jesajas profetia". Profetia brukar betecknas som "historia skriven i förväg" och här får vi en detaljerad beskrivning av Jesu död och liv och varför Jesus dog på korset.

Två viktiga ting som Anden uppenbarar i Gamla Testamentet om den kommande Jesus tydliggörs i detta kapitel: Kristi lidande och död och Jesu kommande härlighet (1 Pet 1:11)

Många av verserna i kapitel 53 citeras i Nya Testamentet där de går i uppfyllelse. Här kommer några exempel:
Vers 1 citeras av Johannes i Joh 12:38 och av Paulus i Rom 10:16
Vers 4 citeras i Matt 8:17 och 1 Pet 2:24 som profetia om Jesus
Vers 7 citeras i Apg 8:32f som en profetia om Jesus
Vers 9 citeras i 1 Pet 2:22 som en profetia om Jesus
Vers 12 citeras av Jesus i Luk 22:37 som profetia om honom

Då vi läser Jesaja 53 med trons ögon ser vi betydelsen av Jesu lidande och död för vår skull. Vi kan också skönja den betydelse som Jesus upplever för varje människa som tar emot hans frälsning, förlåtelse och kraft (vers 11-12). I Bibel 1917 översätts vers 11 med dessa ord "Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad".

Till eftertanke:
- Vad betyder beskrivningen av Jesus i Jes 53 för dig personligen?
Då Jesus ser vår helhjärtade överlåtelse och vår vandring i lärjungaskap blir Jesus "mättad" (Bibel 1917 och Bibel 2000) "tillfreds" (Folkbibeln och nuBibeln).
- Vad tror du Jesus upplever då han ser på dig?

Inga kommentarer: