2 apr. 2021

GAMLA TESTAMENTET - Del 15

 

Kapitel 15 – Böckerna i Gamla Testamentet


Genesis-begynnelsen. Trons bok. Rik på förebilder
Urhistorien kap 1-11:9
Skapelsen (Adam och Eva), Syndafallet, Syndafloden (Noah)
Patriarkernas historia 11:10-25:18
Abraham från Ur till Kanaan. Gift med Sara
Isak gift med Rebecka
Jakob gift med Lea och Rakel. 12 söner - Israels stammar
Josef såldes av sina bröder till Egypten. Blev sedan ledare för landet1 Mosebok
Exodus-uttåget. Blodet som ger frälsning
Plågorna i Egypten. Den första påsken. Över Röda Havet. Sinai. Lagen. Tabernaklet

2 Mosebok
Leviticus-prästboken. Lagar. Helighet
Offer kap 1-7. Prästerna kap 8-10. Försoningsdagen kap 16-17.
Högtider kap 23-27

3 Mosebok
Numeri-folkräkningarna
Från Sinai till Kadesch-Barnea. De tolv spejarna.
40 år i öknen

4 Mosebok
Deuteronium - lagöversikten
”Andlig” kommentar till de fyra första Moseböckerna.
Moses tal

5 Mosebok
Segerboken. Det förlovade landet intas
Över Jordan. Jeriko
Landet delas mellan de tolv stammarna

Josua
Avfällighet-frälsning-avfällighet-frälsning….
Avfällighet från Gud - förtryckta av andra folk - räddade genom en domare (Debora, Gideon, Samson)

Domarboken
Rut från Moab följer med sin svärmor Noomi till Betlehem
Gifter sig med Boas
Rut stammor till David

Rut
Samuel i tjänst hos prästen Levi
Samuel smörjer Saul till kung. Saul kung kap 8-17
David och Goliat kap 17

1 Samuelsboken
David blir kung över hela landet kap 5
Davids segrar kap 1-10
David och Batseba

2 Samuelsboken
Davids död. Salomos ledning av landet. Templet byggs
Riket delas efter Salomo kap 12
Elias kap 17-22

1 Kungaboken
Elisa tar över efter Elias
Kungarna i de bägge rikena, Israel i norr och Juda i söder
Israel erövras kap 17. Juda erövras kap 25

2 Kungaboken
Släktregister kap 1-10
Davids ledning av landet från kap 11. Förbundsarken till Jerusalem
Davids planer om ett Tempel. Förbundet med David

1 Krönikeboken
Salomo leder landet. Tempelbygget. Riket delas kap 10. Juda rikes historia efter delningen
Jerusalems fall. fångenskapen

2 Krönikeboken
Kyros låter judarna vända tillbaka under Serubabel
Templet byggs upp igen
En ny våg av hemvändande under Esra kap 7-10

Esra
Nehemias kallelse. Jerusalems stadsmur byggs upp
Lagen blir uppläst
Invigning av muren

Nehemia
Berättelsen om hur Ester blir drottning
och räddar judarna från att bli fullständigt
utrotade i Persien

Ester
Lidandets problem. Job prövas
Jobs vänner som rådgivare
Jobs återupprättelse

Job
Israels bön- och sångbok
Psalmer om glädje, sorg, förtvivlan, hopp, förlåtelse och tröst hos Herren

Psaltaren
Vishetsord av Salomo
Framför allt om rättfärdighet och gudsfruktan
Ord av visa män 22:17à

Ordspråksboken
Allt är meningslöst.
På jakt efter meningen med livet
Meningslösheten i tanke och liv hos människor som lever utan Gud

Predikaren
Kärleken mellan en man och en kvinna.
Tolkas ofta som en beskrivning av förhållandet mellan Kristus (brudgummen) och församlingen (bruden)

Höga Visan
Den kommande frälsaren och Israels kung
Domsprofetior. Frids- och tröstprofetior. Den lidande tjänaren.
Framtidshopp. Välsignelser för Guds folk

Jesaja
Jeremias kallelse kap 1. Domsprofetior över Jerusalem
Den kommande domen. Återupprättelse. Det nya förbundet kap 31
Jerusalems fall. Profetior om nationerna

Jeremia
Klagosång över det fallna Jerusalem.
Staden jämförs med en gråtande änka
Klagovisorna
Israels återupprättelse. Profetior om Jerusalems förstörelse och mot nationerna. Kommande återupprättelse och förnyelse.
Livets flod

Hesekiel
Historisk del kap 1-6. Daniel och hans vänner. Nebukadnessars dröm. Belsassars gästabud.
Profetisk/apokalyptisk del kap 7-12. Människosonen. De sjuttio veckorna

Daniel
Guds kärlek
Hoseas äktenskap med Gomer illustrerar Israel trolöshet och Guds eviga kärlek

Hosea
Gräshopporna förstör landet. Herrens dag
Löftet om den Helige Ande
Herrens dom över folken. Judas härliga framtid

Joel
Dom över grannfolken
Dom över Israel och Juda
Varningar. Syner. Återupprättelse

Amos
Domen över Edom
Israels återupprättelse
Obadja
Jonas kallelse och olydnad
Jonas i fiskens mage. Bön och räddning
Jona i Nineve. Nineves omvändelse

Jona
Folket synd. Guds dom och tröst
Fridsriket
Fridsfursten från Betlehem

Mika
Dom över Nineve
Judas räddning
Nahum
Den rättfärdige ska leva av tro 2:4
Guds rike och Guds folk ska segra
Tron prövas, tron erövras, tron triumferar

Habackuk
Dom över Israel och andra folkslag
Frälsning för Israels kvarleva
Sefanja
Återuppbygg Herrens Tempel!
Löfte om välsignelse från Herren
Haggai
Profetens syner. Messiaskungen och hans rike
Han första och hans andra tillkommelse
Sakarja
Herrens kärlek till Israel. Dom över prästerna
Dom och frälsning på Herrens dag
Malaki

Inga kommentarer: