1 apr. 2021

RUPEBA FYLLER TRETTON ÅR !!!


Den första april 2008 öppnade vi vår hemsida www.rupeba.se. Sedan dess har vi publicerat över 15.000 inlägg på sidan som har renderat ett par miljoner besök.

Orsaken till att vi startade hemsidan var att vi ville vara en röst på nätet för klassisk kristen tro som utgår från att Bibeln är Guds ord. 

Vi vill genom hemsidan förmedla uppbyggelse och stimulera till bibelläsning i en tid där både bibelläsningen och bibeltron har avtagit i vårt land.

Förutom hemsidan vill vi fortsätta att förkunna och undervisa i tal och skrift. I tal genom att tala på Bibelhelger och mötesserier och i skrift genom att skriva böcker och studiehäften. Vi vill också vara med och sprida övrig kristen litteratur än vår egen till "uppbyggelse, förmaning och tröst" (1 Kor 14:3). Du kan läsa mer om böckerna i vår webbshop som du också finner på www.rupeba.se

/PB

 

Inga kommentarer: