1 juni 2021

UTMANINGEN 1 juni - Jes 18

 

ETT ORD FRÅN HERREN

Bibelläsning: Jesaja 18
Läs bibeltexten här

"På den tiden skall gåvor bäras fram till Herren Sebaot från det resliga folket" (Jes 18:7 FB)

Nubierna kände sig hotade av stormakten Assyrien och de skickade budbärare till Jerusalem för att bygga allians mot Assyrien. Jesaja fick ett ord från Herren om att budbärarna skulle resa tillbaka (vers 1-4) eftersom det inte fanns någon omedelbar fara från Assyrierna.

I den sista versen i kapitlet kan vi läsa att nubierna sände gåvor till Herren Sebaot i Jerusalem (vers 7). 

Tänk vad ett ord från Herren kan förändra hela situationen. Har du lärt dig lyssna på Gud eller styrs du av dina egna tankar? Jesus säger att alla hans får kan känna igen hans röst (Joh 10:4). Lyssna till vad Herren säger till dig i din bön och i din bibelläsning.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Förbli i Guds Ord (Joh 8:31). Ett ord från Herren kan förändra även din situation.

_________________
Innehåll:
Svar till budbärarna från Nubien

Kommentar:
Nubien låg söder om Egypten (nuvarande Etiopien/Sudan). Nubierna beskrivs som "ett resligt folk med glänsande hy" och att de var "starka och segerrika" (vers 2). De kände sig hotade av det mäktiga Assyrien och seglade uppför Nilen i papyrusbåtar för att söka allians med länderna mellan Nubien och Assyrien.

I ett senare skede medverkade Nubiens kung Tirhaka (tillträdde 690 f.Kr.) till den assyriske kungen Sanheribs slutliga nederlag.

Till eftertanke:
- Vid vilka tillfällen i livet har du hört Gud "tala" till dig?
- På vilka sätt kan du uppfatta Guds tilltal? Tankar, känslor, Bibeln Guds Ord, andra människor, situationer?


Inga kommentarer: