1 feb. 2024

Dagens andakt, den 1 februari

 

”… idag kommer Herren att uppenbara sig för er. Och de tog det som Mose hade sagt till om och förde fram det till Uppenbarelsetältet. Hela församlingen trädde fram och ställde sig inför Herren. Mose sade: Detta är vad Herren har befallt, och Herrens härlighet skall visa sig inför er… Och Moses och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig Herrens härlighet för allt folket.” (3 Mos 9:4-6, 23)

I dagens bibelord kan man se ett mönster för Guds handlande. 1) Löfte: Gud lovar Mose att han ska uppenbara sin härlighet för folket. 2) Lydnad: Folket gör det som Herren har befallt. 3) Bön: Moses och Aron går inför Herrens ansikte 4) Välsignelsen från Gud ges vidare: Moses och Aron går ut och välsignar – gör, talar och tänker gott om och för folket 5) Uppfyllelse av löftet: Herren visar sin härlighet för alla.

Så här talar Herren till sitt folk också idag. Ofta är hans löften till oss förbundna med ett uppdrag eller en uppmaning. Om du gör si, kommer jag att göra så. Om vi vill se löftet uppfyllas, måste vi göra det som ankommer på oss. Så måste vi söka Herrens ansikte och ge vidare av den välsignelse som vi får. Och Herren kommer att uppfylla sitt löfte till oss.

BÖN

Herre hjälp mig idag att uppfatta dina löften till mig och hjälp mig att lyda. Jag vill leva idag inför ditt ansikte, och de välsignelser som du ger vill jag ge vidare, när och som du leder mig. Tack för att du vill visa din härlighet!

Inga kommentarer: