1 feb. 2024

En psalm om dagen. Psalm 82 - RÄDDA DE SVAGA

 

Bibelläsning: Psalm 82
"Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!" (Ps 82:2-4 FB)

Gud värnar om de svaga och lider alltid med dem. Gud vill att vi ska ta del i Hans omsorg om dem som lider. Guds barn förväntas ta parti för, och bry sig om de fattiga, de föräldralösa, de betryckta, de utblottade och de nödställda.
______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, tack att jag, tillsammans med
dig, får visa omsorg om de svaga.
Visa mig idag på vilket sätt jag kan
bistå den som lider
.
______________________________

Inga kommentarer: