2 feb. 2024

En psalm om dagen. Psalm 83 - SKYDD MOT ANGREPP

 


Läs långsamt, "tugga" på orden, Lyssna....

Bibelläsning: Psalm 83
"Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar" (Ps 83:4 FB)

Psalmen är en bön om beskydd i tider då Guds folk angrips. Angriparna i Psalm 83 säger: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte längre är ett folk" (vers 5)

Kristendomsfientligheten har tilltagit i Sverige. Vi har fått en alltmer högljudd och angripande ateism. Det är inte bara i media som kristendomen angrips idag. Många kristna hånas för sin tro på arbetsplatser och i skolor.

Många röster höjs för att religionen inte ska få plats i politiken eller i det offentliga rummet. Man vill hänskjuta religionen till det tysta, till det privata livet.

Men vi får, tillsammans med psalmisten och miljoner andra kristna, be Gud om beskydd under alla angrepp. Vi får be med orden från Herrens bön: "..fräls oss från den onde" (Matt 6:13 FB)
____________________________________________
Mannakorn att tugga på under dagen:
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda (Matt 6:13 Bibel 2000).
____________________________________________

Inga kommentarer: