2 feb. 2024

VAR MAN PÅ SIN PLATS – Neh 11

 

Bibelläsning: Nehemja 11
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah+11&version=SFB15

"Folkets furstar bodde i Jerusalem. Det övriga folket kastade lott för att på så sätt var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondelar skulle bo i de andra städerna. Folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem." (Neh 11:1 FB)

Muren var byggd. Man började fira Gudstjänst och läste Guds ord. Man bekände sina synder och ingick ett förbund med avsikten att i framtiden hålla sig till Guds ord.

Nu var det dags att organisera församlingen. Var man fick sin plats och sin funktion. Det talas om många olika tjänster i Guds församling:
-Lovsångsledaren (vers 17)
-Leviterna (vers 18)
-Dörrvakterna (vers 19)
-Prästerna (vers 20)
-Tempeltjänarna (vers 21)
-Tillsyningsmän för det praktiska arbetet (vers 22)
-Sångarna (vers 23)

Det behöver finnas en ordning även i dagens församling. Var man på sin plats. Det finns många olika tjänstegåvor som måste komma i funktion. Kroppen har olika delar och alla delarna är betydelsefulla.

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Kan jag göra något idag för att uppmuntra
någon att komma i funktion i sin tjänstegåva?
Kan jag gör något i dag för att bättre fullgöra
det som är min tjänst i församlingen? 
________________________________

Innehåll:
Folkets bosättning i Jerusalem (vers 1-24)
Folkets bosättning utanför Jerusalem (vers 25-36)

Kommentar:
Då boplatserna skulle fördelas återgick de flesta till de områden där deras släkt bodde före fångenskapen i Babylon. Det fanns tydligen ett motstånd mot att bosätta sig i Jerusalem, därför kastade man lott om vem som skulle bosätta sig där. Att bosätta sig i Jerusalem innebar en ekonomisk uppoffring för ett jordbrukande folk.

För dem som tjänstgjorde i Templet var det naturligtvis en fördel att bo nära Templet i Jerusalem. Kung Artashasta hade dessutom utfärdat en skrivelse som gav skattefrihet för dem som tjänstgjorde i Templet (Esra 7:24).

Till eftertanke:
Det fanns många funktioner som var nödvändiga för att utföra Templets uppgifter.
På samma sätt är det också i dagens kristna församlingar. Alla lemmarna i Kristi kropp har en uppgift. Kroppen har olika delar och alla delarna är betydelsefulla.

- Kan jag göra något idag för att uppmuntra någon att komma i funktion i sin tjänstegåva? Kan jag göra något i dag för att bättre fullgöra det som är min tjänst i församlingen?

Inga kommentarer: