5 aug. 2022

BEDRÖVAD EFTER GUDS HJÄRTA - 2 Kor 7


Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 7
Läs bibeltexten här

"Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning." (2 Kor 7:9-10 FB)

Det finns en bedrövelse som leder till något gott. Ingen människa skulle sträva efter förändring eller förbättring av sitt liv om man inte var missförnöjd med något i sitt liv. Det krävs ett visst mått av "bedrövelse" över det nuvarande livet för att bli frälst.

Idag möts vi ständigt av må-bra-budskap. Poängen är att du ska se till att du själv mår bra. Kanske alla må-bra-budskap hindrar oss att ta emot frälsning, förlåtelse och helgelse. Det är inte alltid sunt att må bra. Det är inte sunt att må bra då ens barn, eller andra människor runt omkring oss, lider. Det är inte sunt att må bra då jag lever ett liv som skiljer mig från Gud.

Bibeln vill absolut att vi ska vara glada. Det finns många uppmaningar till glädje i Bibeln. Men det är sunt att bli bedrövad att vi inte nått längre i vår helgelseprocess. Eller för att inte fler människor blir frälsta.

En sådan bedrövelse leder till handling.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Finns det områden i mitt liv som jag borde vara mer bedrövad över? 

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Att fullborda vår helgelse
Kapitlet börjar med en uppmaning att vi ska rena oss från all besmittelse för att i gudsfruktan fullborda vår helgelse (vers 1). Drivkraften till att göra det finner i i de första orden "Då vi nu alltså har dessa löften" (vers 1).
Till eftertanke:
Vilka löften menar du driver oss till rening och helgelse?

En sorg efter Guds vilja
Paulus uttrycker att han varit orolig över att hans förra brev ledde till bedrövelse i församlingen (vers 8). Men nu är han bara glad. Och det är han för att bedrövelsen ledde till ånger som sedan ledde till något gott (vers 9). En sådan bedrövelse är en sorg efter Guds vilja och en sådan bedrövelse kan leda till någons frälsning.
  Vi måste uppleva ett visst mått av bedrövelse med den nuvarande situationen för att kunna ta emot en förändring.
Till eftertanke:
Vad har du för tankar om sambandet mellan bedrövelse och förändring?

   Den största orsaken till att Guds kraft inte bryter igenom kraftigare i våra församlingar är att vi är så nöjda med hur det är just nu.
   I Uppenbarelseboken kan vi läsa om en sådan församling. De menade att de hade det bra i församlingen, de var rika saknade inte någonting. Men i Guds ögon var församlingen "eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken" (Upp 3:14-22). Trots att församlingen tyckte att de hade det bra på alla sätt fanns inte Jesus med i församlingen. Han stod utanför och knackade på. Och ingen märkte att Jesus saknades.
   Man kan läsa om hur de första frälsningssoldaterna kunde gråta på söndagskvällen om ingen hade blivit frälst under dagen. Idag kanske man inte gråter över det utan kan vara ganska nöjd om det har varit ett "bra" möte. Fin musik och en inte alltför lång predikan.
  Det finns en sorg efter Guds hjärta och den leder till förnyelse och ny kraft. Du-är-bra-som-du-är-förkunnelsen dövar den sorgen och får oss att uthärda utan Guds närvaro och kraft.
Till eftertanke:
Utveckla tanken på att det finns en sorg efter Guds hjärta.

Inga kommentarer: