1 aug. 2022

SKRIVA BREV – 2 Kor 3

 


Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 3
Läs bibeltexten här

"Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan." (2 Kor 3:2-3 FB)

Brukar du skriva brev? Det börjar väl nästan bli en utdöende konstart att skriva brev.

Men Gud skriver brev. Många brev. Varje kristen är ett brev till världen som är känt och läst och det har aldrig funnits så många kristna på jorden som nu. Det blir en ansenlig mängd brev.

Problemet med alla brev som Gud skriver är att de har fått fri vilja. Breven blir inte alltid formulerade precis så som Gud hade tänkt. Breven måste överlåta sig i skrivarens hand om det ska bli rätt.

-Hur är det i mitt liv? Är det öppet för gemenskap med Gud på en så intim nivå att Han verkligen får omforma oss till sin egen avbild? I samma kapitel läser vi:
"Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. "(2 Kor 3:18 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill öppna mitt hjärta för Gud, så att han får forma mig till det Kristusbrev han vill jag ska vara.

ÖVERSIKT -KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 

Kristusbrev - Vers 1-3

Det finns nu för tiden många olika bibelöversättningar att välja på. Alla uttrycker de den ursprungliga texten på sitt eget sätt. Varje bibelöversättning är en kompromiss mellan att vara exakt och att vara förståelig. Här kommer ett litet utdrag från "Tolkningsboken" som jag skrivit:

"Det går inte att översätta ord för ord från ett språk till ett annat. Meningsbyggnad och uttryckssätt är olika för alla språk.
   Om översättaren försöker vara så exakt som möjligt och översätter ord för ord, så blir det inte svenska. Texten blir oläsbar. För att uttrycka samma sak på svenska som på grundtexten måste man skriva om meningen för att det ska bli svenska.
   Så i stället för att översätta som det står måste översättaren omformulera meningen till det han eller hon tror att bibeltexten egentligen betyder.
   Översättaren måste ständigt kompromissa mellan läsbarhet och exakthet.
Ju mer ”fritt” man översätter en text desto större chans att man får ett bra flytande språk som är lätt att läsa. Risken är att man missar mycket av den ursprungliga betydelsen.
   Ju mer exakt man översätter en text, finns det en risk att texten blir oläsbar på svenska. Vad har man då för glädje av en ”exakt” text som ingen orkar läsa? (Tolkningsboken sid 10. Du kan läsa mer om Tolkningsboken i webbshopen på www.rupeba.se).

Så är det också med våra liv. Vi är Kristusbrev (vers 3) och var och en av oss är vår egen tolkning. Problemet med vanliga Biblar är att så få läser dem. Men du och jag blir ständigt "lästa". Våra "brev" är "känt och läst av alla människor" (vers 2).

 

Du är den som talar om för omvärlden vad det innebär att vara kristen. Nästan alla som blir kristna idag blir det för att de känner en kristen. Nästan alla som väljer att inte bli kristna gör det för att de känner en kristen.

 

Till eftertanke:
-Vad tror du det är som gör att ett "Kristusbrev" skapar vilja för andra att bli kristna? Vad tror du det är hos oss som gör att det skapas en vilja att inte bli kristna?
-Paulus skriver att han ombesörjt att Guds Ande har fått skriva i deras hjärtan (vers 3). Hur "ombesörjer" man det? Och hur "ombesörjer" man att den helige Ande får skriva något i mitt hjärta?

 

Ett nytt förbund - Vers 6-13

Här talar Paulus om ett nytt förbund och drar upp skiljelinjer mellan förbunden.

Bokstavens förbund - Andens förbund (vers 6)

Dödens ämbete - Andens ämbete (vers 7-8)

Fördömelsens ämbete - Rättfärdighetens ämbete (vers 9)

En slöja för bibelordet - Slöjan tas bort (14)

Till eftertanke:

Försök att med egna ord förklara skillnaden mellan det gamla förbundet och det nya

 

Slöjan tas bort - Vers 14-18

Då vi omvänder oss till Herren tas slöjan bort (vers 16)

Till eftertanke:

Många har sagt att man genom ett möte med Jesus har fått "en ny Bibel". Det kan upplevas som en slöja som försvinner. Har du någon erfarenhet eller någon kommentar till detta?

 

Sedan följer en fantastisk vers som talar om hur vi blir förvandlade till Jesu avbild: "Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (vers 18)

"Vi förvandlas" är en passiv verbform. Det är inte något vi kan göra, det är något som händer "då vi skådar Herrens härlighet". Det vill säga att då vi betraktar Jesus i bön och tillbedjan förvandlas vi. Till vad förvandlas vi? Jo, till samma bild som vi betraktar. Vi blir det vi ser. Detta är helgelse!

Inga kommentarer: