4 aug. 2022

Dagens andakt, den 4 augusti

”Så sade Herren Gud, Israels Helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.” (Jes 30:15)

På min första symaskin fanns det en funktion som skulle användas när man skulle sy sömmar som skulle vara extra starka. Funktionen kallades förstärkt raksöm. När man använde den, sydde maskinen inte bara rakt fram, utan den tog två steg framåt, och så ett steg tillbaka. Det gick lite långsammare än om man bara hade sytt rakt – men det blev starkt!

Om vi vill vinna andlig styrka, går detta inte heller med raketfart. I Guds rike gäller ofta omvända principer. Herren säger: Vänd om och var stilla! – gör tvärt om. Det är inte genom att rusa fram, som ni kan bli starka. Andlig styrka vinner man genom lugn och tillit, eller som det står i en annan översättning: Genom stillhet och förtröstan ska ni vara starka.

BÖN

Idag ber jag dig Herre om hjälp att kunna bevara det inre lugnet, så att jag inte dras med i jäktet och stressen runt omkring mig. Påminn mig om att det är i den inre stillheten tillsammans med dig som jag finner styrkan för dagens uppgifter.

Inga kommentarer: