2 aug. 2022

HAN TÄNDER LJUSET – 2 Kor 4


Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 4

Läs bibeltexten här

"Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss." (2 Kor 4:6-7 FB)

Det första uttalandet från Gud som vi kan finna i Bibeln är "Varde ljus" (1 Mos 1:3 FB). Det sa han då han skapade världen.

Då du blir frälst säger han samma sak till oss. Han tänder ljuset därinne i oss. Han låter "ljus lysa upp våra hjärtan". Han tänder ljuset av två skäl:
1. För att det ska bli ljust därinne, så att du inte ska leva i mörkret.
2. För att ljuset ska kunna sprida sig till andra.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag Gud, att bli så stilla inför dig att ljuset i mig blir så starkt att det kan sprida sitt sken till människor som lever i mörker.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Förfalska Guds ord - Vers 2
Paulus skrev i det förra kapitlet att de flesta förfalskar Guds ord (Kap 1 vers 17). Då Paulus skriver "de flesta" innebär det att majoriteten inte alltid har rätt. Man kan inte tolka Bibeln genom majoritetsbeslut. Det finns många som försöker anpassa bibelordet så att det stöder deras egna uppfattningar, eller för att det ska passa in i det som för tillfället är politiskt korrekt.

Till exempel var det för femtio år sedan nästan konsensus bland kyrkorna att homosexualitet var synd. Inte bara inom kyrkorna, för den delen, utan även i samhället i övrigt. På några år har synen på homosexualitet totalt förändrats i det svenska samhället. Ganska omedelbart dyker det upp nya "kreativa" bibeltolkningar som säger att den homosexualitet vi talar om idag inte ens finns omnämnd i Bibeln. Det hade kanske varit mer trovärdigt om man presenterat sådana bibeltolkningar i en tid då det inte var så populärt att framföra dem.
Till eftertanke:
Vad menar Paulus med att "förfalska Guds Ord"? På vilka olika sätt kan vi förfalska Guds Ord?

Förblindad - Vers 4

Denna tidsålders Gud har förblindat människor så att de inte ser ljuset från evangeliet (vers 4). Man kan kanske tänka sig att "denna tidsålder" syftar på tiden från den första kristna tiden till dess att Jesus kommer tillbaka. Det finns säkert gemensamma saker genom alla generationer som förblindat människor. Men man kan också tänka sig att varje tid eller generation har sin egen förblindelse som gör att de inte upptäcker Jesus.
Till eftertanke:
Vilka saker tror du förblindar människor just i vår tid, så att människor inte upptäcker Kristus?

Ljus i våra hjärtan - Vers 6
Här hämtas bilden från skapelseberättelsen där Gud tänder ljus i ett totalt mörker. Den bilden används också för att beskriva frälsningen. Då vi tog emot Jesus i våra liv, tändes ett ljus i vårt inre, så att vi inte behöver leva i mörker längre. Vår uppgift i livet är att låta det ljuset bli så starkt i våra liv så att det kan sprida sitt sken. Vi kan inte skapa ljuset, men vi kan tillåta det att lysa genom oss.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi tillåta att ljuset får lysa genom oss?

Skatten i lerkärl - Vers 7
Då vi blir kristna blir vi ett tempel för den helige Ande. Det betyder inte att vårt yttre omedelbart förändras (även om det också kan inträffa), utan att den helige Ande ständigt finns närvarande där han bor, i sitt tempel.

Men vi vill naturligtvis göra ett gott intryck på vår omgivning och vi lägger mycket energi på att få lerkärlet att se så perfekt ut som möjligt. Lerkärlet är inte bara hur vi ser ut, utan också vår personlighet. Vi försöker dölja de skavanker vi har så att ingen ska upptäcka dem. Kanske är det även vanligt inom kyrkan att vi går med våra masker och försöker att vara så vällyckade kristna som möjligt.

Om du lyckas att polera ditt lerkärl så att andra imponeras av det, kanske det leder till att all uppmärksamhet riktas mot dig själv och inte mot skatten som du bär inom dig. Ett lerkärl var det mest vardagliga och oansenliga sättet att förvara något i. Orsaken är att det yttre inte ska dominera utan "att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss". Det kanske till och med är så att Guds härlighet uppenbaras starkast där våra lerkärl är som svagast.
Till eftertanke:
Hur är det i ditt sammanhang? Är det lerkärlet eller skatten som får lov att dominera?

Den yttre människan och den inre - Vers 16

Det kan vara stor skillnad på den yttre människan och den inre i olika åldrar. Den yttre blir äldre och äldre hur vi än försöker streta emot. Men den inre kan förnyas dag för dag. En gammal människa kan sprudla av gudomligt liv och en ung människa kan vara helt andligt död.
Till eftertanke:
Känner du en äldre person som förnyas i sitt inre dag för dag? Studera den personen och bli en sådan person du också. Vi behöver förebilder!

Vilken riktning tittar du åt? - Vers 18
Här talar Paulus om två riktningar som vi kan vända oss mot. Det synliga eller det osynliga. Det är viktigt vilken riktning du väljer att se mot. Du växer i den riktningen du ser. Vi måste naturligtvis se i båda riktningarna, både det synliga och det osynliga. Om vi bara lever i det osynliga blir vi säkert överkörda nästa gång vi går över en gata. Men det gäller att inte tappa det osynliga perspektivet i vår vardag, eller att inte bli så "andliga" att vi tappar kontakten med det synliga.

Jag hörde en gång ett ordspråk som illustrerar detta:
Det finns två saker: Visionen och Verkligheten. Andlig mognad är:
Att kunna fortsätta att verka i verkligheten trots att vi sett visionen, och...
...att inte förlora visionen även om vi lever i verkligheten.


Till eftertanke:

Försök definiera vad som menas med den osynliga världen och den synliga? Hur kan vi upprätthålla en sund balans mellan dessa?

Inga kommentarer: