5 aug. 2022

Dagens andakt, den 5 augusti

 

”Och säg åt Archippos: ”Se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig.”(Kol 4:17)

Våra söner har alla varit duktiga fotbollsspelare och vi har fått följa dem från den tid de spelade i knattelaget tills de blev vuxna mogna spelare.

Knattefotbollen präglades dels av att spelarna sprang omkring i alltför stora fotbollströjor som räckte till knäna (det fanns antagligen inte tillräckligt små fotbollströjor), och dels av att alla spelarna samlades som en bisvärm runt den plats där bollen fanns. De hade ännu inte hunnit lära sig så mycket om lagspel.

Efterhand när barnen växt upp har de blivit alltmer disciplinerade. De har fått lära sig vikten av att varje spelare håller sig på sin position, och att både förhålla sig till, och samspela med alla de andra spelarna. Om någon har bollen, försöker man att hitta en strategisk plats så att de andra kan passa till en. De har fått lära sig att fullgöra sin tjänst på den plats som de fått.

Gud har tänkt att varje kristen, ska veta vilken position som är deras – ”Var desto ivrigare… att göra er kallelse och utkorelse fast” skriver Petrus (2 Pet 1:10 ). Gud vill att vi troget ska fullgöra vår tjänst på den plats som är vår.

BÖN

Herre, hjälp mig idag att fullgöra den tjänst som du har gett mig. Hjälp mig att samspela med andra så att du blir ärad genom mitt liv.

Inga kommentarer: