3 aug. 2022

VAD ÄR DET SOM DRIVER DIG? – 2 Kor 5


Dagens bibelläsning: Andra Korintierbrevet 5

Läs bibeltexten här

"Ty Kristi kärlek driver oss..." (2 Kor 5:14 FB)

För att uppnå en god livskvalitet måste man ha en mening och ett mål med sitt liv. Man måste ha något som motiverar och driver oss framåt i livet.

För många människor kan det vara berömmelse eller rikedom. Vad gör man då när man uppnått den dröm som man varit driven av?

Paulus drevs framåt i livet av en passion att tjäna Gud och att vinna människor för Honom. Han fick utstå förföljelse och lidanden. Han fick försaka det mesta av det som många människor värderar högt. Familjeliv, hem, trygghet, förutsägbarhet.

Men han hade en vision som drev honom framåt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det kan vara nyttigt att själv stanna upp för frågorna (välj en av dem som ditt manna för dagen):
- Vad är det som driver mig? 
- Vad vill jag uppnå med mitt liv? 
- Vad är som tänder ljuset i mina ögon?  

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Handpenningen - Vers 1-10
Här, och på fler andra ställen i Nya Testamentet, beskrivs den helige Ande som en pant på det vi ska få i himlen. I Ef 1:6:5 kan vi läsa att Anden är handpenningen på vårt arv. Redan i den nuvarande tidsåldern kan vi genom den helige Ande få uppleva något av det som en gång ska komma i den kommande tidsåldern, hemma hos Herren. Hebreerbrevet skriver att vi redan här kan få smaka "den kommande världens krafter" (Hebr 5:6).
   I den kommande världen finns det inte sorg, sjukdom, tårar, smärta eller lidande. I den kommande världen kommer vi att få uppleva fullkomlig frid och fullkomlig glädje. Men Gud vill redan här ge oss en försmak av det vi en gång kommer att få uppleva. Vi får smaka något av det som egentligen inte hör till den nuvarande tidsåldern utan till den kommande. Vi lever i en situation som kan betecknas med "redan nu-men inte ännu". ´De gamle´ brukade sjunga "Ty vad vi smakat här, en droppe endast är av sällhetshavet ovan där". Det är en riktig teologi.

Paulus skriver vidare att han helst redan nu skulle vilja flytta från kroppen och vara hemma hos Herren (vers 8). Läs kommentaren till 1 Kor 15 tidigare i denna bok.

Han talar också om att vi alla en gång ska träda fram inför Kristi domstol. Detta är ett centralt tema i Nya Testamentet som det sälla predikas om nuförtiden.
Till eftertanke:
Håller du med om att vi sällan talar om Kristi domstol? Om du håller med om det, varför talar vi så sällan om det, och borde vi inte tala mer om det?

Kristi kärlek driver oss - Vers 11-21

Paulus levde verkligen ett självförsakande liv Han berättar själv vad det är som driver honom att fortsätta i vers 14.
Till eftertanke:
Nu vet vi vad det var som drev Paulus. Hur är det med mig?
- Vad är det som driver mig?
- Vad vill jag uppnå med mitt liv?
- Vad är som tänder ljuset i mina ögon?

Gudsfruktan får som resultat att vi försöker vinna människor för Gud (vers 11)
Till eftertanke:
På vilket sätt märker man i ditt liv eller i din församling att ni försöker vinna människor? På vilket sätt vill ni uppnå detta?

Då jag blir frälst får jag inte bara en ny tro inne i mig. Då jag blir frälst blir jag en ny skapelse (vers 17). "Det gamla är förbi, se, det nya har kommit"
Till eftertanke:
På vilka olika sätt kan man märka att en nyfrälst har blivit en ny skapelse?

Vi har som kristna fått en alldeles speciell tjänst av Kristus. Vårt uppdrag är att försona människor med Gud (vers 18).
Till eftertanke:
Om någon ber dig förklara vad som menas med försoningens tjänst, vad skulle du svara då?

Inga kommentarer: