4 aug. 2022

ETT VIDÖPPET HJÄRTA – 2 Kor 6


Dagens bibelläsning: 2 Kor 6

Läs bibeltexten här

"Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi! Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan." (2 Kor 6:11-13 FB)

Paulus talar här om ett vidöppet hjärta. Vad menar han egentligen med det? Jag tror inte att han menar att vi ska öppna vårt hjärta mot allt som kommer vår väg. Det påstås att vi tar emot mellan 3.000 och 10.000 intryck per dag. Alla intryck är inte positiva. Vi ska inte öppna vårt hjärta för alla intryck.

Vad ska jag då öppna mitt hjärta för?

I första hand ska mitt hjärta vara vidöppet för Gud. Inte bara under min personliga andaktsstund utan genom hela dagen. Gud vill tala till mig, vägleda mig och uttrycka sin kärlek till mig.

Men jag ska också ha ett öppet hjärta till människor runt omkring mig. Försöka förstå dem och ge vidare av den kärlek som jag tar emot av Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Gud kommer säkert att ge mig många tillfällen att praktisera det idag.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR  TILL EFTERTANKE


Nu är frälsningens dag - Vers 1-2
Då jag växte upp spelade jag kornett i Frälsningsarméns musikkår på Stockholms 6:e kår. Musikkåren satt högt upp på plattformen, säker tre-fyra meter över golvet. På fondväggen bakom mig fanns Frälsningsarméns emblem med ett bibelord målat under: "Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag". Jag läste nog det hundratals gånger utan att riktigt reflektera på innebörden. Men det var säker meningen att de som satt i lokalen skulle förstå att möjligheten att bli frälst fanns där, just den dagen de besökte kåren.
Den rätta tiden är varje dag. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill det varje dag. Och många var det som tog emot Jesus i den lokalen.

Kamp och glädje - Vers 3-10
Paulus berättar sedan om alla sina umbäranden då han tjänat Herren. Han mötte:
- lidande
- nöd
- ångest
- hugg och slag
- fångenskap
- nattvak
- svält
Men Paulus gav inte upp. Han var fokuserad på uppdraget att tala om för alla som ville höra att "nu är frälsningens dag". Hans tjänst var baserad på kärlek (Andens frukt), tilltro till Guds ord och Guds kraft (Andens gåvor). Tjänsten för Gud måste vara baserad på sanningens ord, Guds ord. Sanningens ord innebär inte att ha en teoretisk lära, sanningens ord är ett liv att leva. Psalmisten säger att vi måste vandra i Guds sanning (Psalm 86:11).
   Det räcker inte att vara renlärig, vi måste också låta oss fyllas med Jesu sinnelag, kärlek. Men inte ens det räcker. Vi måste också låta den helige Andes kraft få verka i våra liv. Dessa tre hänger ihop och får inte skiljas från varandra.
 

Till eftertanke:
Vad menas med att leva ut sanningen? Hur är det med balansen mellan kärleken - Ordet - kraften i mitt liv? I min församlings liv? Vad kan vi göra för att kunna leva ännu mer i den balansen?

Leva med öppna hjärtan - Vers 11-15
Förutsättningen för att leva fullt ut som kristen är att vi öppnar våra hjärtan mot Jesus och Guds Ord. Vi kanske inte ens kan klara det i egen kraft och Gud kommer aldrig att tvinga oss att öppna våra hjärtan. Men då vi längtar och ber om ett öppet hjärta kan vi få uppleva detsamma som Lydia fick göra: "Herren öppnade hennes hjärta, så att ho tog till sig det som Paulus predikade" (Apg 16:14).

Till eftertanke:
Vad kan det vara för orsaker till att vi inte har öppna hjärtan?

Den levande Gudens tempel - Vers 16-18
Igen, påminner oss Paulus om vem vi är. Det sägs att kung Georg V sa till prinsen av Wales: "Kära barn, du får aldrig glömma vem du är, för om du kommer ihåg vem du är kommer du uppföra dig därefter". Jag tror att Herren säger det till oss varje dag: "Glöm inte vem du är. Glöm inte att du är et tempel för den helige Ande"

Inga kommentarer: