6 aug. 2022

Inför söndagen. Tema: ANDLIG KLARSYN


FRÅN EVANGELIERNA
Matt 7:22-29

22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort."

28 När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, 29 ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Ords 7:1-3

1 Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig.
2 Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten.
3 Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla.


FRÅN BREVEN
1 Kor 3:10-15

10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. 11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, 13 så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. 14 Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 15 Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.


FRÅN PSALTAREN
Ps 119:30-35

 • 30 Sanningens väg har jag valt,
 • dina domslut har jag ställt framför mig.
 • 31 Jag håller mig
 • till dina vittnesbörd,
 • låt mig inte komma på skam, Herre.
 • 32 Jag vill löpa
 • på dina budords väg,
 • ty du tröstar mitt hjärta.
 • 33 Visa mig, Herre,
 • dina stadgars väg,
 • så vill jag akta på den
 • ända till slutet.
 • 34 Ge mig förstånd
 • så att jag tar vara på din undervisning
 • och håller fast vid den
 • av allt mitt hjärta.
 • 35 Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: