6 aug. 2022

Dagens andakt, den 6 augusti

”Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag” (2 Kor 4:16) 

Uppenbarelseboken är Bibelns sista bok, och någon har beskrivit den boken som ”historia, skriven i förtid”. Där beskrivs vad som ska ske vid tiden slut, men också hur läget är just nu. I Uppenbarelseboken berättas det om Jesus, som sitter på tronen i himlen och allehanda väsenden faller ner och tillber honom.  Jag tycker om bilden av Jesus på tronen och tanken att vi människor kan få falla in i den tillbedjan och den lovsång som redan nu pågår i himlen.

I slutet av Uppenbarelseboken står orden, som har gett hopp åt tusentals människor: Och han som satt på tronen sade: Se jag gör allting nytt! (Upp 21:5). De orden gäller också idag. Jesus som sitter på tronen och har all makt, säger till dig som känner att din yttre människa bryts ner – Se jag gör allting nytt! Du är sliten, likgiltig eller kanske bara uttråkad, men ge inte upp, om du bjuder in Jesus i din situation, förnyar han din inre människa också idag.

BÖN

Hjälp mig idag att inte ge upp, men vända mig till dig Jesus, med det som tynger. Tack för att du ger mig nytt hopp och ny kraft och du vill förnya mitt inre ännu en gång.

Inga kommentarer: