4 sep. 2021

Inför söndagen. Tema: ENHETEN I KRISTUS

 Söndagens bibeltexter utan kommentarer


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Hesekiel kapitel 37, vers 15-22

Herrens ord kom till mig:
Människa! Tag en trästav och skriv på den: ”Juda och israeliterna, hans förbundna.” Tag sedan en annan trästav, den som tillhör Efraim, och skriv på den: ”Josef och alla israeliter, hans förbundna.”
För samman dem så att de blir en enda stav i din hand.
När dina landsmän ber dig förklara vad detta betyder
skall du svara dem: Så säger Herren Gud: Jag tar den stav som tillhör Efraim och som avser Josef och Israels stammar, hans förbundna, och lägger Judas stav intill den. Jag gör dem till en enda stav i min hand.
Trästavarna som du har skrivit på skall du hålla fram så att folket ser dem.
Säg sedan: Så säger Herren Gud: Jag skall hämta israeliterna hos de folk som de har kommit till, jag skall samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land.
I detta land, på Israels berg, gör jag dem till ett enda folk, och de skall alla lyda under en enda kung. Aldrig mer skall de vara två folk, aldrig mer skall de delas i två kungariken.

FRÅN BREVEN

Efesierbrevet kapitel 4, vers 1-6

Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse,
alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.
Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten:
en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp.
En är Herren, en är tron, ett är dopet,
en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

FRÅN EVANGELIERNA

Johannesevangeliet kapitel 17, vers 9-11

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.
Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.
Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 95, vers 1-7

Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!

Låt oss träda fram inför honom och tacka,
hylla honom med sång och spel!

Ty en stor Gud är Herren,
en stor konung över alla gudar.

I hans hand är jordens djup,
och bergens toppar är hans.

Hans är havet, som han har gjort,
och fasta landet, som hans händer format.

Kom, låt oss falla ner och tillbe,
knäböja inför Herren, vår skapare,

ty han är vår Gud
och vi hans folk, fåren i hans hjord.

(Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

Inga kommentarer: