3 sep. 2021

UTMANINGEN 3 sep - Jer 48

 

FASTNA I EN FORM

Bibelläsning: Jeremia 48

Läs bibeltexten här

"I säkerhet har Moab levt från sin ungdom, han har legat i ro som vin på sin bottensats. Han har inte blivit tömd ur ett kärl i ett annat, inte vandrat bort i fångenskap. Därför har han kvar sin smak, och hans luktsinne har inte förändrats."  (Jer 48:11 FB)

Det finns en risk att vi kristna fastnar i en form. Guds tanke är den motsatta. Hans önskan är att vi ska förvandlas till att bli mer och mer Kristuslika, så att vår personlighet renas och luttras i gemenskapen med Herren. (2 Kor 3:18).
 
Det liknas i Jeremia vid att vinet töms från kärl till kärl för att bli renare och renare och för att befrias från bottenslammet. Kristna som inte lever i den förändringsprocessen förblir desamma som de alltid har varit.

Men då människor kommer till församlingen för att uppleva en Kristusdoft kanske det enda de möter är människor som har behållit sin smak och som i alltför liten grad kan återspegla den Herre som vi är kallade att återspegla.
Gud vill se människor som längtar efter att bli alltmer Kristuslika. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att inte fastna i en form. Hjälp mig att förvandlas mer och mer till Kristuslikhet. 

__________________
Innehåll kapitel 48:

Dom över Moab

Kommentar:
Moab ligger öster om Döda Havet. Moabiterna lockade israeliterna till avgudadyrkan (4 Mos 25:1-2). Kemosh (vers 7) var moabiternas nationalgud och barnoffer var vanligt vid tillbedjan av denne Gud. Moabiterna blev senare kuvade av Babylon och slutade existera som ett självständigt folk.

En bidragande orsak till moabiternas fall var deras högmod, stolthet och högfärd (vers 29-30).

Till eftertanke:
Moab blev straffat för sitt högmod som tog sig uttryck i fräckhet och tomt skryt (vers 30). I Nya testamentet uppmanas vi att inte ha högre tankar om oss själva än vi bör ha (Rom 12:3). Vi får vara försiktiga så vi inte tar åt oss äran för det Herren gör genom oss.

Inga kommentarer: