5 sep. 2021

UTMANINGEN 5 sep - Jer 50

 


ETT FOLK SOM GÅTT VILSE

Bibelläsning: Jeremia 50

Läs bibeltexten här

"Under gråt skall de gå och HERREN, sin Gud, skall de söka. De skall fråga efter Sion och vända sig hitåt: "Kom! Låt oss hålla fast vid HERREN i ett evigt förbund, som aldrig skall glömmas."  (Jer 50:4-5 FB)

Mitt i alla domsprofetior framträder ett folk som söker sig till Herren. Med gråt söker de Herren. De vill leva i ett evigt förbund.
Profetian beskriver dem som förlorade får (vers 6) som hade blivit ledda fel av herdarna. De irrade omkring och hade glömt var de hörde hemma.

Idag är det på samma sätt. Många människor som en gång var med har blivit förda vilse i olika riktningar. De irrar omkring utan att finna vila. Gud söker dessa människor idag och vill att de åter ska komma tillbaka till Herren. Därför behöver vi lyssna till uppmaningen också idag: "Förkunna bland hednafolken, ge det till känna, res upp ett banér, kungör, dölj det inte" (vers 2).

- Mannakorn att tugga på under dagen: Berätta om Jesus, "res upp ett banér, kungör, dölj det inte"
_________________________

Innehåll kapitel 50: 
Dom över Babylonien och löften om Israels befrielse.

Kommentar:
Efter några kapitel med profetior om de länder som låg omkring Israel, följer två kapitel med profetior om Babylon (Kap 50-51). Gud hade tidigare straffat Assyrien för dess övergrepp mot Juda genom att Assyrien blev tillintetgjort av Babylon. Nu skulle Babylon straffas. Nu var det dags för domen över Babylon. Det babyloniska riket krossades av det medisk-persiska riket. Det maktövertagandet nämns också i Daniels bok (Dan 5:30-31).

Kapitel 50 handlar i stor utsträckning om Israels befrielse från fångenskapen och hur Israels barn får återvända hem (vers 4-5; 18-20, 33-34). I första hand handlar de bibelorden om återsamlandet efter den babyloniska fångenskapen, men de handlar också om återsamlandet vid tidens slut. Det talar om ett evigt förbund (vers 5) och om Guds förlåtelse och rening från skuld (vers 20).  

Till eftertanke:
Israels barn beskrivs som "förlorade får. Deras herdar vilseledde dem och lät dem irra omkring på bergen" (vers 6).
- Hur tycker du att denna profetia passar in på dagens kristenhet? (Läs också Hes 34:1-6).
- Om vi har samma problem idag, vad tycker du vi borde göra med det?

Inga kommentarer: