3 sep. 2021

Det är dags att reagera mot RFSL:s våldspropaganda

 


- Från ledarsidan på Världen idag -

"En fråga som på senare år engagerat förbundet är våld i nära relationer, där RFSL fått ytterligare betydande stödbelopp. I ett remissvar betonar förbundet hur utsatta för våld och kränkningar dess medlemmar är.

Samtidigt tillhandhåller förbundet, vilket Världen idag visar med all önskvärd tydlighet, detaljerade anvisningar om hur våld ska bedrivas i sexuella relationer, hur det ska kunna utföras under lång tid utan att offret kollapsar, hur strypning ska kunna genomföras utan att offret avlider eller tar skada. Det handlar om utstuderat, utdraget våld som inte kan beskrivas på annat sätt än som svår tortyr".

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/det-ar-dags-att-reagera-mot-rfsls-valdspropaganda/repuez!kYb9unbz1Tav35bdpBOqsA/

Inga kommentarer: