4 sep. 2021

UTMANINGEN 4 sep - Jer 49

 

"DAMASKUS HAR TAPPAT MODET"

Bibelläsning: Jeremia 49

Läs bibeltexten här

"Damaskus har tappat modet och vänt sig om till flykt, skräcken har fått grepp, ångest och vånda lik en barnaföderskas har kommit." (Jer 49:24 FB)

Kapitlet består av ett antal profetior mot olika människor på olika platser: Ammon, Edom, Damaskus, Kedar och Hasor samt Elam. De flesta profetiorna talar om att svåra tider kommer.

Då jag läser kapitlet är det två uttryck som "sticker ut". Det ena är "Damaskus har tappat modet" (vers 24). Det finns mycket av det inom kristenheten idag. Många människor som en gång hade tro och framtidshopp har idag tappat modet. Det finns församlingar som tappat modet. Det finns samfund som tappat modet. Ibland kan det upplevas som om hela kristenheten har tappat modet.

Men Gud vill inte ha det på det sättet. Han vill ingjuta nytt mod hos alla dem som tappat bort modet. Han vill på nytt uppresa en kristenhet, en armé, som blir så besjälad av Guds uppdrag att de vågar släppa modlösheten bakom sig och marschera framåt och vara med och förvandla sitt samhälle. Gud längtar efter en församling som vågar tro på det motto som ofta finns på flaggan utanför en frälsningsarmélokal: "Sverige för Kristus". Den tanken leder vidare till det andra citatet som sticker ut i kapitlet: "Stå upp, säger Herren, och drag ut..." (vers 31)

Gud vill flytta mottot från flaggan rakt in i våra hjärtan! 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Sverige för Kristus

___________________
Innehåll kapitel 49:
Dom över Ammon (vers 1-6)
Dom över Edom (vers 7-22)
Dom över Damaskus (vers 23-27)
Dom över Kedar och Hasor (vers 28-33)
Dom över Elam (34-39)

Kommentar:
Ammon låg öster om Jordan, norr om Moab. Liksom moabiterna (kap 48) ingick de i den här som Nebukadnessar sände mot Juda rike 602 f.Kr. Ammon deltog senare i ett uppror mot Nebukadnessar och ödelas av honom 580-581 f.Kr.

Edomiterna var ättlingar av Esau och Edom låg söder om Döda Havet. De anfölls och fördrevs av ökenstammar och bosatte sig i i södra Juda,

Damaskus var huvudstaden i Aram (Syrien) som ligger norr om Israel. Syrien blev en lydstat till Egypten. 609 f.Kr., men efter kriget mellan Egypten och Babylon ingick landet i Babylon.

Kedar och Hasor var nordarabiska stammar som härjades av Nebukadnessar i början av 500-talet f.Kr.

Elam låg öster om Babylon och anfölls av Nebukadnessar 597 f.Kr. Efter Babylons fall blev Elam centrum i det persiska riket (Dan 8:2).

Till eftertanke:
Tappa inte modet (vers 24). Botemedlet mot tappat mod är den Helige Andes kraft som Gud vill utgjuta över var och en som törstar (Apg 2:17 och Joh 7:37-39).Inga kommentarer: