1 sep. 2021

UTMANINGEN 1 sep - Jer 46

 

VAR INTE FÖRSKRÄCKT

Bibelläsning: Jeremia 46

Läs bibeltexten här

"Så frukta inte, du min tjänare Jakob, och var inte förskräckt, du Israel, ty se, jag skall rädda dig ur det avlägsna landet..."  (Jer 46:27 FB)
"Frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Herren, ty jag är med dig" (vers 28)

Kapitlet är en profetia som handlar om hur illa det kommer att gå för Egyptens folk. Men mitt i alla olyckor finns ett speciellt löfte till Guds folk.

Herren säger frukta inte och var inte förskräckt. 

- Det finns löften om att Guds folk ska bli räddade (vers 27).
- Sedan finns det löften om att Guds folk ska få leva i lugn och ro (vers 27).
- Och framför allt finns löftet att vad som än händer, så kommer Herren att vara med dig! (vers 28)

Så det finns orsak också idag att ta emot uppmaningen: "Frukta inte och var inte förskräckt

Mannakorn att tugga på under dagen:  frukta inte och var inte förskräckt - Herren är med.

___________________
Innehåll kapitel 46:
Profetia om Egypten 

Kommentar:
År 605 f.Kr drabbade Egypten och Babylon samman vid slaget vid Karkemis (vers 2). Babylon besegrade Egypten och blev den ledande stormakten. Egyptens armé bestod till stor del av legosoldater. Nubier och Puteer var folkslag från nordöstra Afrika (vers 9).

År 589 f.Kr. belägrade Babylons kung Nebukadnessar Jerusalem. Kung Sidkia i Jerusalem bad då Egypten om hjälp och Egypten sänder en här mot Nebukadnessar. Egyptierna fick fly från Nebukadnessars armé (vers 17). Legosoldaterna fick fly (vers 21) och Egypten kommer på skam (vers 24).

De två sista verserna i kapitlet (vers 27-28) är förmodligen en profetia om den yttersta tiden då Herren samlar judarna från alla folk dit judarna varit fördrivna. Denna profetia uppfylldes 1948 e.Kr. då judarna kunde återsamlas från jordens alla hörn.

Till eftertanke:
I den sista delen av kapitlet samlar Gud sitt folk från alla jordens hörn. Herren vill också idag samla sina barn för att träda fram inför Honom i lovsång och i frihet. I den karismatiska väckelsen på 1970-talet brukade vi sjunga "Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här" (Psalm 110:3 och Frälsningsarméns sångbok 869). Gud vill också idag samla sitt folk till väckelse och förnyelse.
- Vill du vara med?


Inga kommentarer: