2 sep. 2021

UTMANINGEN 2 sep - Jer 47

 

DÅ KOM HERRENS ORD

Bibelläsning: Jeremia 47

Läs bibeltexten här

"Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia" (Jer 47:1 FB)

I kapitel 47 börjar en lång rad profetior om olika folkgrupper. Jeremia får förmedla olika budskap till de olika mottagarna.

Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia. Herrens ord kommer också till dig och mig, men många gånger är vi kanske inte mottagliga och missar att ta emot det gudsord som kommer till oss.

Gud talar på många olika sätt. Gud har gett oss sitt ord, Bibeln, där vi dagligen kan höra Guds ord till oss. Jag tror att Gud har något speciellt personligt att säga oss varje dag. Då vi avskiljer tid att ta in Guds ord och läsa ett kapitel varje dag, får vi förvänta att Gud har något personligt att säga oss genom de orden.

Våra livsdagar kan variera, men Gud har något att säga oss i varje livssituation. En uppmuntran, ett löfte, en bön att be, en förmaning, en vägledning. Vi får be "ge oss idag vårt dagliga bröd" och förvänta att Herren ger oss ord att leva av för den dagen.

Jag tror att Gud vill att vi också ska kunna säga: "Då kom Herrens ord till mig". 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad vill Herren säga till mig idag?

__________________
Innehåll kapitel 47:
Profetia om filisteerna

Kommentar:
Filisteernas område (Gaza) låg utefter Medelhavskusten och filisteerna låg ständigt i konflikt med judarna. 

Nebukadnessar intog Gaza 604 f.Kr. och skövlade det. Egypten erövrade sedan Gaza av Nebukadnessar och höll det 601-599 f.Kr. Nebukadnessar återtog Gaza och gjorde slut på filisteerna 588 f.Kr.

Till eftertanke:
Jeremia fick ständigt lyssna för att kunna uppfatta Guds vilja. Han fick lyssna tills "Herrens ord kom till honom". Men Jeremia hade inte tillgång till Bibeln som vi har. Vi har ständigt tillgång till Herrens ord. Så vi behöver inte bara säga "Herrens ord kom till mig" Vi också säga "Då gick jag till Herrens ord".
- Hur ofta går du till Herrens ord?


Inga kommentarer: