12 maj 2022

ATT RESA SIG OCH GÅ VIDARE – Apg 5


Bibelläsning: Apostlagärningarna 5

Läs Bibeltexten här

"De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias." (Apg 5:42)

Då jag var liten fanns det en leksak i form av en liten trägubbe med rund botten och en tyngd i botten. Vad man än gjorde med trägubben reste den sig alltid till upprätt stående ställning. Jag kunde slå hur hårt som helst, men den reste sig alltid.

Så måste det ha känts för myndigheterna då man försökte "slå ned" de kristna. De bara reser sig och går vidare.

I kapitel fyra i Apostlagärningarna (gårdagens kapitel) togs Petrus och Johannes till fånga och fördes inför rådet. Efter stränga förhållningsorder om att att aldrig mer tala i Jesu namn släpptes de och gick rätt ut och förkunnade Guds ord med frimodighet (Apg 4:31).

I kapitel fem fängslas apostlarna på nytt (Apg 5:18). En ängel släpper ut dem och de går direkt till templet och undervisar.

Då myndigheterna upptäckte detta fängslades apostlarna åter. Man ville döda dem, men begränsade sig till att prygla dem och igen förbjuda dem att tala i Jesu namn (Apg 5:40). Då står det om apostlarna:
"Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Namnets skull. De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias." (Apg 5:41-42)

Det verkar som det var omöjligt att tysta lärjungarna. De bara reste sig och fortsatte förkunna.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
-Har vi i dagens kristna församling "tystnat" med att tala i Jesu namn?
-Hur mycket behövs för att "tysta" mig?ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Att fresta Herrens Ande
- Vers 1-11
Kapitlet börjar med berättelsen om Ananias och Safira som sålde sin egendom och gav en del av köpesumman till församlingen, samtidigt som de gav sken av att gav allt. Berättelsen slutar med att både Ananias och Safira dör. Orsaken till deras död var att de hade kommit överens om att fresta Herrens Ande (vers 9)
Till eftertanke:
Vad ligger i begreppet "fresta Herrens Ande"? På vilka sätt kan vi "fresta Herrens Ande"?

Apostlarna gör under - Vers 12-16
Apostlarna gjorde många tecken och under (vers 12). Skaror av människor blev botade från sina sjukdomar (vers 16), och församlingen växte mer och mer (vers 14).
Till eftertanke:
Varför är tecken och under inte lika vanliga i våra församlingar i dag? Kan vi påverka det?


Apostlarna inför Stora rådet - Vers 17-42
Översteprästerna och saduccéerna reagerade på många olika sätt på lärjungarnas verksamhet och förkunnelse:
- de uppfylldes av avund (vers 17)
- de blev villrådiga (vers 24)
- de blev ursinniga och ville döda dem
Till eftertanke:
Kan du förklara varför lärjungarnas goda gärningar väckte så många negativa reaktioner?

 

Inga kommentarer: