3 maj 2022

DET ÄR FULLBORDAT – Johannes 19


Bibelläsning: Johannesevangeliet 19
Läs bibeltexten här

"När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och gav upp andan." (Joh 19:30 FB)

Mitt i lidandet och dödskampen utropar Jesus segerropet: Det är fullbordat! Ropet fortsätter att ljuda genom generationerna och det gäller även i dag.

´Det är fullbordat´ innebär att jag i dag får ta emot förlåtelse för mina synder.
´Det är fullbordat´ innebär att jag får vara frälst av bara nåd.

´Det är fullbordat´ gäller för var och en som vill ta emot Jesu offer 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är fullbordat


Översikt – Kommentar - Till eftertanke

Pilatus vill frige Jesus - Vers 1-16

Gång på gång försöker Pilatus undvika att Jesus ska dömas till döden
- "Jag finner inte något brottsligt hos honom" (vers 4)

- "Jag finner honom inte skyldig" (vers 5)

- Pilatus blir förskräckt då han hör judarnas krav (vers 8)

- Då judarna anklagar Pilatus för att sätta sig upp mot kejsaren om han inte dömer Jesus till döden (vers 12), utlämnade han Jesus till att korsfästas (vers 16)

Till eftertanke:
- Hur kommer det sig att Pilatus böjer sig för folkets vilja, trots att han hade makten att bestämma?

- Folket demonstrerar ett enormt hat mot Jesus då de gång på gång skriker "Korsfäst". Vad är det som gör att de visar ett så starkt hat mot Jesus?

 

Jesus korsfästs - Vers 17-42

Gång på gång refereras det till profetior i Gamla Testamentet som uppfylls genom Jesu korsfästelse.

- vers 24, vers 36, vers 37

Till eftertanke:
Varför tror du det är viktigt för Johannes att framhålla dessa profetior från Gamla Testamentet?

 

Lärjunge i hemlighet - Vers 38

Josef från Arimatea var en Jesus lärjunge i hemlighet, av rädsla för judarna.

Till eftertanke:
- Finns det ´hemliga´ lärjungar också idag?

- Kan man vara en lärjunge i hemlighet?

Inga kommentarer: