7 maj 2022

Psalm 55 - KASTA BÖRDOR PÅ HERREN


Bibelläsning: Psalm 55
Läs bibeltexten här

"Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig" (Ps 55:23 FB)

Psalmen uttrycker mycket oro och ängslan:
- "I mitt bekymmer är jag utan ro" (vers 3)
- "Mitt hjärta ängslas i mitt bröst" (vers 5)
- "Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig" (vers 6)

Författaren känner sig helt lamslagen av sin oro. Han önskar att han kunde flyga bort från alltihop som fågeln (vers 7-8).

Men vad han än gör finns den förtärande oron kvar inom honom, tills han kommer på lösningen. Han ska ge oron till den ende som orkar bära den. Han säger till sig själv "Kasta din börda på Herren."

Mannakorn att tugga på under dagen: Kasta din börda på Herren.

Kommentar:
Psalmen kan ha skrivits under Absaloms uppror och Ahitofels bedrägeri (2 Sam 15-17).

Verserna 13-15 kan också tolkas ”messianskt”. Det kan vara en beskrivning av Judas förräderi av Kristus (Matt 26:14-16, 20-25).

Vers 23 ”Kasta din börda på Herren” citeras i 1 Pet 5:7 och Jesus talar om detsamma i Matt 11:28.

Inga kommentarer: