13 maj 2022

Gåvoboken del 5: TJÄNSTEGÅVOR


Ett av avsnitten i Bibeln som behandlar tjänstegåvorna har i Bibel 2000 fått rubriken Kristi kropp byggs upp och börjar med orden:

Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.   (Ef 4:7)

Tjänstegåvorna relateras här till Kristi kropp, församlingen. På samma sätt som kroppen har många olika lemmar med olika funktioner som tillsammans betjänar varandra så är det också med Kristi kropp, församlingen. Vi är alla olika, med olika funktioner. Tillsammans bildar vi en levande organism, där var och en har sin speciella uppgift.

Guds tanke med att insätta olika funktioner i Kristi kropp är att vi var och en skall utföra vår tjänst och bygga upp Kristi kropp (Ef 4:12).

De olika lemmarna i vår kropp har olika funktioner. Händerna är bäst till att gripa och skriva, fötterna är bäst till att gå med, ögonen är bäst till att se med och öronen är bäst till att höra med. Så är det också i Kristi kropp. Var och en av lemmarna i Kristi kropp har sin specifika funktion. (Paulus utvecklar denna tanke i 1 Kor 12:12-27)

Då vi blir födda på nytt inlemmas vi i den levande organismen Kristi kropp. Vi har olika funktioner, och Gud vill att vi skall finna vår funktion och vara med att betjäna Kristi kropp. Vem är jag? Vad är min uppgift? Är jag hand eller fot? Är jag öga eller öra? Detta är viktiga frågor att söka svaret på.

Ibland kan vi uppleva att några av funktionerna saknas i Församlingen/Kristi kropp och att någon måste gå in och fullgöra en funktion som egentligen inte är hans eller hennes. En ”fot” kan ibland få träda in och göra en ”hands” funktioner om kroppen saknar händer. Det kan fungera, men det är långt ifrån idealet. Gud har insatt tjänster i sin kropp och alla mår bäst om de får tjäna i den uppgift som ligger bäst till för var och en.

Hur kan jag veta vem jag är och vad min tjänstegåva är? Tre viktiga frågor kan vara till hjälp:
1. Vad kan jag?
2. Vad vill jag?
3. Vad behöver församlingen?

- Vad kan du göra? Tänk igenom vilka olika saker du skulle kunna göra. Vad kan du? Vad är du bra på?
- Vad vill du göra? Av alla saker som du kan göra, vad skulle du vilja göra? Vad brinner du för? Många människor tänker så här: ”Om jag ger mig till Gud kommer han att tvinga mig att göra det jag hatar.” Jag tror precis tvärtom. Jag tror att Gud i normalfallet lägger ned en lust och längtan att göra det som är vår uppgift. Jag tror att Elsa älskar att få sjunga i församlingen. Jag tror att Oskar brinner av längtan att få ordna upp i församlingens administration och ekonomi. Oskar är inte riktigt hel förrän han får komma i funktion.
- Vad behöver församlingen? Vi får inte bara en uppgift för att vi skall må bra, även om det är nödvändigt för oss att få en uppgift för att må bra. Vi kallas till olika tjänstegåvor för att församlingen behöver det. För att församlingen ska byggas upp och växa till.

Det finns tre skäl varför det är viktigt att du skall hitta din plats och funktion i Kristi kropp. För din skull. För församlingens skull. För Guds skull.

Fem tjänstegåvor = människotyper
I Ef.4 talas det om fem grundläggande tjänstegåvor som tillsammans bygger upp Kristi kropp: apostel, profet, herde, evangelist och lärare.

Vi kan tänka oss att dessa fem tjänster representerar olika människotyper som behöver finnas i församlingen för att församlingen skall växa till och byggas upp.

Du kanske känner igen dig själv starkt i någon av de fem tjänstegåvorna. Kanske känner du igen dig i två. Eller du kan kanske uppleva att du känner igen dig i tre, men upplever att en av tjänstegåvorna är dominerande. Jag tror att vi alla har något i oss av dessa personlighetstyper. Men var och en av oss kan ha vår egen kombination. Du kan läsa mer om de fem tjänstegåvorna och hur de kan fungera i kapitel 9.

Då Jesus gick här på jorden fanns alla tjänstegåvorna representerade i honom. Jesus var apostel, profet, herde, evangelist och lärare. Men Jesus var begränsad både i tid och rum. Han verkade ungefär tre år och hans verksamhet var begränsad till en litet område vid östra medelhavskusten.

Jesus liknar sig själv vid ett vetekorn som måste dö:

Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd (Joh 12:24)

Då ett vetekorn faller i jorden och dör, uppstår det i en ny form. Det är inte bara ett vetekorn som kommer upp, utan många. Då Jesus ger sitt liv på korset och dör, står han upp i många.

 Han står upp i sin nya kropp, Kristi kropp, församlingen som består många, av alla kristna.
Kristi kropp lever obegränsad i tid och rum. Den har funnits på jorden i snart 2000 år och finns idag utspridd över hela jorden.

Men ingen av oss är hela kroppen. Du är inte Jesus i hans nya kropp. Vi är det tillsammans! Vi är var och en bara delar i Kristi kropp:

Ni utgör Kristi kropp och är var och en delar av del (1 Kor 12:27)

I detta ligger både en befrielse och ett ansvar. Befrielsen är att du själv inte är Jesus på jorden. Du behöver inte vara allt. Du är bara en del av en helhet som tillsammans reflekterar Jesus. Ditt ansvar är att vara en del av Kristi kropp. Om du inte fullgör din tjänst lider Kristi kropp brist på något.

Vem är jag?
Då det gäller tjänstegåvorna är det viktigt att ställa sig frågan: Vem är jag? De tre frågorna ovan om vad jag kan, vad jag vill och vad församlingen behöver är ett bra riktmärke.

Det behövs två bekräftelser för att jag på rätt sätt skall kunna träda in i tjänst i församlingen:
1. Den helige Andes vittnesbörd i mitt inre. Detta är en inre övertygelse eller längtan i en viss riktning
2. Församlingens bekräftelse. Jag kan inte gå in i en tjänst om det inte lämnas utrymme för det i församlingen.

Det är min uppgift att fråga Gud om vad han vill att jag skall göra, Men det är församlingsledningens uppgift att se till att alla lemmar i kroppen (= medlemmar) får utrymme att komma i funktion. Det är också viktigt att vi som församlingsmedlemmar uppmuntrar och bekräftar varandra i vårt sökande efter vår uppgift. Det kan vi till exempel göra genom att säga:
”Vad bra det var då du förklarade det där bibelordet i vår cellgrupp i onsdags. Där har du nog en gåva som du måste utveckla vidare”, eller 

”Jag såg dig i söndags i slutet av mötet då Elsa satt och grät ensam. Vad fint det var då du gick fram och delade hennes smärta. Jag kunde ana vilken fin omsorgsmänniska du är. En riktig herdemänniska.”

Tjänstegåvor på olika nivåer
Vi kan ofta se hur de olika tjänstegåvorna kan fungera på olika nivåer: globalt, nationellt eller lokalt.

Någon kan ha en global lärartjänst i Guds rike. De skriver böcker och talar in undervisning på CD-skivor eller DVD och ger en undervisning till kristna över hela världen. Andra kan ha en motsvarande lärartjänst i ett land eller i en lokal bibelgrupp.

På liknande sätt kan evangelisten och de andra tjänstegåvorna fungera över hela världen, i ett land, i en församling, i en liten grupp eller till och med enskilt med en annan människa.

Läs mer om de olika tjänstegåvorna i kapitel 10

Inga kommentarer: