7 maj 2022

Inför söndagen. Tema VÄGEN TILL LIVET


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Svenska kyrkan har här angett en text från de Apokryfiska böckerna. De böckerna fanns inte med i Jesu Bibel och är inte en del av Gamla Testamentet.
Förslag: Läs Psalm 1. Den passar bra till söndagens tema.

FRÅN EVANGELIERNA
Joh 14:1-14

1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."

5 Thomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" 6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom." 8 Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss." 9 Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.

12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

FRÅN BREVEN
2 Kor 4:16-18

16 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 17 Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. 18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

FRÅN PSALTAREN
Ps 147:1-7

 • 1 Halleluja!
 • Det är gott att lovsjunga
 • vår Gud.
 • Sådan lovsång är ljuvlig och skön.
 • 2 Herren bygger upp Jerusalem,
 • han samlar dem
 • som drivits bort från Israel.
 • 3 Han helar dem
 • som har förkrossade hjärtan,
 • deras sår förbinder han.
 • 4 Han bestämmer stjärnornas mängd,
 • han nämner dem alla vid namn.
 • 5 Stor är vår Herre
 • och väldig i kraft,
 • hans förstånd har ingen gräns.
 • 6 Herren uppehåller de ödmjuka,
 • men de ogudaktiga
 • slår han till jorden.
 • 7 Sjung till Herren
 • med tacksägelse.
 • Lovsjung vår Gud till harpa,

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: