6 maj 2022

"NI SKALL FÅ KRAFT..." – Apg 1


Bibelläsning Apostlagärningarna 1
Läs bibeltexten här

"Men ni skall få kraft när den helige anden kommer över er" (Apg) 1:8

Tre gånger i Apg 1 påminner Jesus lärjungarna om vad som skulle komma.
"...vänta på det Fadern lovat" (Apg 1:4)
"...ni skall bli döpta med den helige ande om bara några få dagar" (Apg 1:5)
"...ni skall få kraft när den helige anden kommer över er" (Apg 1:8)


Jesu löfte till sina uppgivna, missmodiga och desillusionerade lärjungar var att de skulle få kraft genom den Helige Ande.

Jesus skulle lämna dem och hade gett dem ansvaret för att göra alla folk till hans lärjungar.
Förmodligen kände de sig helt otillräckliga och maktlösa inför den uppgiften.

Men Jesu löfte till otillräckliga, maktlösa, svaga människor var detsamma då som nu: "..ni ska få kraft"

Jag får tro och förvänta att samma löfte gäller mig idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du ska få kraft!

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 

Vad Jesus gjorde och lärde - Vers 1
Lukas, som har skrivit Apostlagärningarna, refererar till sin förra skrift, Lukasevangeliet, då han skriver till Teofilus.
Lukas skriver att hans förra brev handlade om allt som Jesus gjorde och lärde. Han gjorde det först och undervisade sedan om betydelsen av det han gjorde.

Till eftertanke:
Hur är det med oss idag? Förklarar vi också det vi lever, eller berättar vi bara om det som ingen kan se?

 

Lämna inte Jerusalem - Vers 4
Jesus uppmanar sina lärjungar att inte lämna Jerusalem, utan vänta på det Fadern lovat. Det ser ut som om Jesus var orolig att lärjungarna skull ge sig ut på sitt uppdrag utan att ha fått del av den Helige Andes kraft. 

Lukasevangeliet avslutas med en liknande uppmaning: "Ni skall stanna här i Jerusalem tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden". (Luk 24:49)

Till eftertanke:
Om det var så viktigt för Jesus att framhålla att lärjungarna inte fick ge sig ut på sitt uppdrag utan att ha "blivit beklädda med kraft från höjden", borde det inte vara lika viktigt för oss idag?

Löftet om den Helige Ande - Vers 5 och 8
Två gånger i dessa verser talar Jesus om löftet som skulle uppfyllas:
"Ni skall om några få dagar bli döpta med den Helige Ande" (vers 5), och "När den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft" (vers 8)
Till eftertanke:
Lärjungarna hade ju tidigare fått del av den Helige Ande då Jesus andades på dem och sa "Ta emot den Helige Ande" (Joh 20:22).

Hur vill du förklara vad löftet om den Helige Ande innebär? Jämför med Jesu ord om pingsten i Johannes 7:37-39)

Jesu himmelsfärd - Vers 6-11
Då de förvånade lärjungarna står och ser upp i himlen efter Jesus som helt plötsligt bara togs upp inför deras åsyn, får de höra en röst som säger: "Han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen" (vers 11).

Till eftertanke:
Hur tror du lärjungarna upplevde situationen? Där står de plötsligt utan Jesus. Det enda de har är två löften: att de skall få kraft och att Jesus ska komma tillbaka.


En ny apostel - Vers 26
Medan de väntade på kraften, och kanske också på att Jesus skull komma tillbaka, utsåg de en efterträdare till Judas för att de på nytt skulle vara tolv apostlar.
Till eftertanke:
Tycker du att lotteri är ett bra sätt att utse ledare? Vi återkommer till frågan i Apostlagärningarna kapitel 6.

Inga kommentarer: