1 maj 2022

UTMANINGEN Psalm 53 och 54

 


Psalm 53 - DÅREN SÄGER ´DET FINNS INGEN GUD´

Bibelläsning: Psalm 53
Läs bibeltexten här

Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 53:2 FB)

David uttrycker sin sorg över att människor avfaller från tron på Gud och förnekar Guds existens. Han beskriver hur Gud ser ned från himlen på människorna för att se om det finns någon förståndig som söker Gud (vers 3).

Vad ser Gud då han ser ned på jorden i dag? Ser han människor som påstår att han som ser ned inte finns?

Eller finner han någon som av hela sitt hjärta söker honom?

Jesus visste att det skulle bli så här. Han visste att bara några få skulle vända sitt ansikte mot honom och att alla andra skulle vända bort sitt ansikte. För länge sedan sa han: "Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni ser mig, ty jag lever, och ni kommer att leva" (Joh 14:19)

Mannakorn att tugga på under dagen: Tack Gud att du finns här idag. För mig!

Kommentar:
Denna psalm har stora likheter med Psalm 14. Den talar om människornas förvirrade situation då man vänt sig bort från Gud. Människorna kan inte rädda sig själva ur denna situation. Den ende som kan rädda och frälsa sitt folk är Gud (vers 7). Många år senare dog och uppstod Jesus i Jerusalem och gjorde det möjligt för alla människor att bli frälsta.

Paulus citerar Psalm 53 i Rom 3:10-12


Psalm 54 - OROSMOLN

Bibelläsning: Psalm 54
Läs bibeltexten här

"Gud, hör min bön, lyssna till orden från min mun." (Ps 54:4 FB)

Ibland kan vi känna det som om orosmoln drar in över våra liv. Vi kan inte kontrollera dem. De bara finns där.

David var i den situationen då han skrev denna psalm. Det fanns fiender och motgångar överallt. Till och med dem han litade på mest svek honom.

I den situationen vänder sig David till Herren med bönen "Gud fräls mig...hör min bön...lyssna till mina ord" (vers 3-4).

David får då uppleva Herrens omsorg och hjälp. Mitt i den svåra situationen. Mitt ibland orosmolnen.

Det är gott att få uttala orden, tillsammans med David: "Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ...ur all nöd räddar han mig" (vers 6+9).

Mannakorn att tugga på under dagen: Se, Gud är min hjälpare.

Kommentar:
Bakgrund till psalmen: David var på flykt undan Saul som ville döda honom. Sifiterna kommer då till Saul och avslöjar var David håller sig gömd. De erbjuder sig till och med att utlämna honom till Saul (1 Sam 23:19f och 26:1).

Vers 3-5
David ber till Gud och klagar på ondskan hos sina fiender.

Vers 6-9
David finner tröst i Herren som räddar honom från all nöd (Dessa verser skrivs troligen då faran är över och David har skonat Sauls liv).


Inga kommentarer: