6 maj 2022

Gåvoboken del 2 - DU ÄR RIKARE ÄN DU TROR!


I Efeserbrevets första kapitel använder Paulus ett långt avsnitt för att tala om för de kristna hur mycket de redan hade fått i Kristus. Det verkar som om de kristna i Efesos inte riktigt hade förstått detta. De levde utan att ta till vara alla välsignelser och gåvor som Gud hade gett dem.

 Då Paulus skriver att han har välsignat oss, betyder det att detta inte är något som vi skall få i framtiden utan något som redan har skett.

Då Paulus skriver att Gud har välsignat oss med all andlig välsignelse, betyder det att Gud inte sparat något. Han har gett oss allt.

Men trots att Gud hade välsignat dem med all andlig välsignelse, levde efesierna som om ingenting hade hänt.

Paulus fortsätter i det första kapitlet i Efeserbrevet att påminna efesierna om vad de redan har fått i Kristus:
- Han har förutbestämt oss att få söners rätt genom Kristus (vers 5)
- I Honom har vi friköpts (vers 7)
- I Honom har vi fått förlåtelse för våra synder (v 7)
- I Honom har vi fått vår arvslott (vers 11)
- I Honom har vi fått den helige anden (vers 13)

Här måste vi kanske fråga oss om det egentligen finns någon andlig välsignelse vi inte har fått? Svaret är nej. Han har välsignat oss med all andlig välsignelse.

När Paulus har påmint efesierna om allt de redan har fått i Kristus, ser det nästan ut som om han ger upp. Kanske tänker han: ”de kommer inte att förstå hur mycket jag än räknar upp för dem”. I stället börjar han be för dem att de skall förstå. Han ber att deras inre ögon skall få ljus så att de kan förstå hur rika de är och vilken kraft de har fått. Samma kraft som väckte upp Jesus från de döda bor i varje troende (vers 17-20).

Budskapet i Efeserbrevets första kapitel är tydligt:
- Du är rikare än du tror
- Du är begåvad (=du har fått många gåvor)

Hur kan det komma sig att vi har fått så mycket utan att vi tar vara på det och använder det?

Det kan antingen bero på att du inte vet om att du fått gåvan, eller att du inte tagit emot den. Det kan bero på att du glömt att du fått den och inte längre använder den. Men det kan också bero på att du inte vet hur du skall använda den.

Gud ger många olika slags gåvor och hans gåvor är fullkomliga. Men även om varje gåva är perfekt är det inte säkert att vi har mognaden och färdigheten att använda gåvan. Det kan ta tid att uppnå detta. Och olika slag av gåvor måste användas på olika sätt.

Om jag får ett par badbyxor i gåva så vet jag att färdigheten att simma inte följer med. Om jag, då jag prövar badbyxorna, sjunker som en sten, går jag inte tillbaka till affären och klagar på badbyxorna. Felet ligger inte i badbyxorna utan i att jag inte visste hur man skulle ta sig fram i vattnet med badbyxorna.

På samma sätt är det om jag får en cykel som gåva. Även om cykeln är felfri är det inte säkert att jag kan cykla direkt. Det tar tid och kostar en del skrubbsår att lära sig cykla.

Badbyxorna och cykeln är olika slags gåvor. Det krävs olika färdigheter för att kunna använda dem. Om jag använder simtekniken på cykeln, ramlar jag. Om jag använder cykeltekniken i vattnet sjunker jag.

På samma sätt är det med Guds gåvor. För att kunna ta till vara och använda det Gud ger, måste vi förstå att Gud ger olika slags gåvor som måste användas på olika sätt för att de skall kunna fungera i våra liv.

En viktig fråga måste då bli: Vilka slags gåvor ger Gud? Hur skall vi dela in Guds gåvor i grupper, så att vi kan förstå dem och använda dem rätt?


Inga kommentarer: