14 maj 2022

Psalm 58 - TIGA ÄR INTE ALLTID GULD


Bibelläsning Psalm 58

"För ni verkligen rättfärdighetens talan, när ni tiger?" (Ps 58:2 FB)

"Tala är silver, men tiga är guld", säger ordspråket och menar att det är bättre att tiga än att tala.

Psalm 58 säger däremot att det finns tillfällen då vi måste tala för att handla rättfärdigt. Det finns tillfällen då vi kristna måsta tala ut om orättfärdigheten som råder i vårt samhälle.

Annars kan det vara så att jag genom att vara tyst bidrar till orättfärdigheten.

Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig förstå när jag ska tiga och ge mig frimodighet att tala då du vill att jag ska göra det.

Kommentar:
David är förtvivlad då han ser att de som har makten regerar i orättfärdighet.
- David beskriver de ogudaktigas tankar och handlingar (vers 3-6).
- Han ber Gud gripa in och bestraffa all orättfärdighet (vers 7-10)
- David litar på att Gud kommer att skapa rättvisa. Den rättfärdige ska få sin belöning och den orättfärdige ska dömas, ”Det finns en Gud som dömer på jorden” (vers 11-12).

Inga kommentarer: